Misija OEBS-a na Kosovu predstavlja izveštaj o pravima dece u sudskim postupcima

Misija OEBS-a na Kosovu predstavila je danas svoj izveštaj „Prvo deca:  Uloga centara za socijalni rad u sudskim postupcima“. U Izveštaju se razmatra zaštita prava dece na Kosovu sa naglaskom na ulogu centara za socijalni rad (CSR) u sudskim postupcima koji uključuju decu.

U Izveštaju je dat pregled pravnog okvira koji se odnosi na zaštitu dece na Kosovu i naglašava važnost načela najboljih interesa deteta u skladu sa kosovskim zakonodavstvom i međunarodnim pravom.

U Izveštaju su navedene pozitivne prakse CSR-a kada je osoblje pružalo proaktivnu podršku i usmeravalo stranke (uključujući decu) u slučajevima nasilja u porodici. Međutim, istaknute su i oblasti u kojima se CSR nije angažovao na odgovarajućem nivou u zaštiti najboljih interesa dece, odnosno nedolazak socijalnih radnika na sudska ročišta kada su pozvani, neaktivnost tokom postupka i dostavljanje kasnih ili nepotpunih izveštaja. Aktivnost praćenja sudova u periodu od 2017. do 2019. pokazala je da su predstavnici CSR-a bili odsutni na 109 od 152 praćenih ročišta na kojima je njihovo prisustvo bilo obavezno prema zakonu.

„Kada je potrebno da se sud umeša u život deteta, to često može da se poveže sa traumatičnim okolnostima i ima veoma velike posledice. Neophodno je da se sve relevantne institucije u potpunosti angažuju u zaštiti prava svakog deteta i da su im najbolji interesi deteta od najvećeg značaja“, rekao je ambasador Jan Bratu, šef Misije OEBS-a na Kosovu.

U Izveštaju se zaključuje da CSR ima ključnu ulogu u davanju stručnog mišljenja i informacija koje su sudovima neophodne da bi doneli konačne i pravične presude uz poštovanje najboljih interesa deteta.  Sudovi treba da osiguraju da se uloga CSR-a obavlja efikasno i u potpunosti u skladu sa propisanim zakonskim zahtevima.

Izveštaj sadrži skup preporuka za promovisanje i unapređenje prava i najboljih interesa dece.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments