Transportna zajednica predlaže zelene koridore za transport robe i lekova

Međunarodna organizacija Transportna zajednica, koju čine predstavnici Zapadnog Balkana i Evropska komisija (u ime EU zemalja), čije je sedište u Beogradu, u saradnji sa CEFTA, predlaže da se na Zapadnom Balkanu uspostave “zeleni koridori” za nesmetan transport osnovnih potrepština, pre svega lekova i hrane u uslovima strogih mera ograničenja nastalih usled Covid-19.

Reč je o pokušaju da se primeni više koordinirani i proporcionalniji pristup kao odgovor na izazove sa kojima se i EU i Zapadni Balkan suočavaju u borbi protiv širenja korona virusa i da niko ne bude podvrgnut prestrogoj izolaciji koja bi dovela do nestašica najnužnijih potrepština, navodi se u saopštenju.

Predlaže se da se transport i trgovina osnovnim potrepštinama olakšaju preduzimanjem samo onih dodatnih mera predostrožnosti koje su nužne za sprečavanje širenja epidemije COVID-19.

Carinska i druga kontrola robe u zakonitoj trgovini i dalje bi  ostala pod trgovinskim pravilima CEFTA i pravilima koja proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU i  partnera na Zapadnom Balkanu, navodi se u predloženom dokumentu.

Iz Transportne zajednice podsećaju da su zbog pandemije korona virusa mnoge zemlje EU ali i Unija uveli stroge mere ograničenja poput zabrane putovanja i vraćanja graničnih kontrola na unutrašnjim i spoljnim granicama EU, dok su partneri sa  Zapadnog Balkana  preduzeli restriktivne  i često nekoordinisane mere mere vezano za putovanja i prevoz robe.

Navode da je to povećalo gužve na nekim graničnim prelazima, stvorilo duge redove i čekanja što može negativno da utiče na sanitarnu situaciju, ali i snabdevanje osnovnom robom.

Transportna zajednica naglašava da uprkos situaciji, protok robe, pre svega za primarne potrebe (hrana i hrana za životinje, lekovi i medicinska  oprema) ne sme biti prekinut.

Više o ovome: https://www.transport-community.org/covid-19-news/ Ili https://www.transport-community.org/wp-content/uploads/2020/03/Joint-TCT-CEFTA-proposal-priority-green-corridors.pdf

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica, saopštenje

Comments