Jaredić: U uslovima pandemije moguće povećanje stope nasilja

Predsedavajuća SO Zvečan Biljana Jaredić  upozorava sve nadležne Institucije, organizacije civilnog društva koje primarno deluju u oblasti borbe protiv porodičnog nasilja, međunarodne organizacije i sve ostale zainteresovane strane,  da je u uslovima pandemije korona virusa i propisanih mera izolacije i ograničenog kretanja, moguće povećanje stope nasilja u porodici, naročito nad ženama i decom.

Jaredić kaže da nasilje u porodici čini svako ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice. To je ponašanje kojim član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog ili drugih članova porodice. Svako ima pravo na zaštitu od nasilja u porodici, u skladu sa zakonom.

“Nasilnici ponekad koriste izolaciju kao taktiku za održavanje kontrole nad osobom koju zlostavljaju. Ova pandemija uzrokovala je probleme koji menjanju dinamiku, način i stil života, dnevne rutine i koji mogu izazvati nasilje u kući posebno u situacijama u kojima je partner izgubi radno mesto, otpuštanjem od strane poslodavca, kao i finansijskim naporima koje imaju porodice. Imajući u vidu da deci, koja su trpela ili i dalje trpe nasilje u porodici, škole na jedan način predstavljaju beg od realnosti, a pošto su sada obrazovne institucije zatvorene, povećana je mogućnost jačanja konflikta i agresije prema njima“, navodi Jaredić.

Ona upozorava sve zainteresovane strane koje deluju u oblasti borbe protiv porodičnog nasilja da je neophodno učiniti dostupnim deci i roditeljima sve informacije o servisima pomoći i podrške, naročito na digitalnim platformama, uključujući društvene mreže i ostale platforme poput Vibera , Vots Apa, imajući u vidu da  sve institucije sistema rade prilagođeno u skladu sa situacijom na terenu i zbog toga se i usluge moraju prilagoditi  i njima.

“Takođe, apelujem na organizacije civilnog društva da uzmu veće učešće u organizaciji podrške Institucijama, van svojih projektnih aktivnosti i zamolim za veću koordinaciju između svih zainteresovanih strana, a sve u cilju da stanje u kojem se nalazimo ne dovede do povećanja stope nasilja u porodici. Isto tako, apelujem  da se kreiraju mehanizmi za prijavljivanje koji odražavaju potrebe žrtava tokom ove situacije i naglašavam da se ima u vidu izrazito teška i delikatna situacija u kojoj su se našle višestruko ranjive kategorije žena, one koje žive na selu i u udaljenim naseljima, žene sa invaliditetom, izbegle i raseljene žene kao i žene starije od 65 godina”, ističe Jaredić.

Izvor RKM (saopštenje)

Comments