Opštinski štab u vanrednim situacijama obaveštava o isplati penzija uz punomoćje

Krizni štab Opštine Kosovska Mitrovica preduzeo je sve neophodne mere kako bi najstariji sugrađani a to su penzioneri, bili blagovremeno obavešteni o mogućnostima lakšeg podizanja penzija.

Naime,obaveštavaju se penzioneri da će tokom trajanja vanrednog stanja isplata penzija biti moguća isplatom penzija u prostorijama banke ovlašćenom licu, na osnovu jednokratnog punomoćja kojim se ovo lice ovlašćuje za podizanje penzije s tekućeg računa korisnika, i to —Korisnici koji primaju penziju preko Banke Poštanska štedionica punomoćje mogu preuzeti na sajtu Banke Poštanske štedionice ili u najbližoj ekspozituri ili isplatom penzija na kućnu adresu korisnika u saradnji sa JP „Pošta Srbije“.
Oko dobijanja bližih informacija korisnici penzija mogu pozvati
na sledeći broj Banka Poštanska štedionica – 028 425 455

-Korisnici koji primaju penziju preko Komercijalne banke, mogu jednokratnim punomoćjem koje se preuzima u najbližoj ekspozituri banke, opunomoćiti drugo lice da može sa njihovog računa da podignu gotovinu – penziju.
Oko dobijanja bližih informacija korisnici penzija mogu pozvati na sledeći broj Komercijalna banka – 028 / 423 – 395

-JKP „Standard“, JP „Direkcija za građevinsko zemljište i puteve“ i JP „Direkcija za stambeni i poslovni prostor“, odredili su jedan broj zaposlenih, koji će u cilju pomoći zaposlenima u Zavodu za javno zdravlje, tokom dana vršiti dezinfekciju ulaza stambenih zgrada u ulicama Kolašinska, Sutjeska i Džona Kenedija, kao i poslovnih prostorija i učionica: Osnovne škole Sveti Sava.

Pozivaju se svi stariji građani koji nemaju rodbine ili nisu u mogućnosti da na drugi način nabave osnovne životne namirnice, da mogu svakoga dana u periodu od 08.00 do 18.00 časova podnesu zahtev za pružanje pomoći oko dostave životnih namirnica, pozivom na sledeće brojeve telefona kol centra:028 / 421 – 140 i 028 / 421 – 141 064 / 852 – 37 – 15 za Viber poziv za gluva i nagluva lica.

Izvor: RKM saopštenje

Comments