Empirika: Srbi diskriminisani; Vlada Kosova selektivno o pandemiji, bez prevoda i jasnih instrukcija

Empirika koju čine nevladine organizacije Aktiv, Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC, Centar za prava manjinskih zajednica, EMEG, Forum za razvoj i multietničku saradnju  – FDMC, Gračanica Online, Humani centar Mitrovica, Komunikacija za razvoj društva – CSD, New Press, Radio Kontakt plus, RTV Kim, RTV Mir, Sinergija saopštava da u složenim okolnostima kakve vladaju na Kosovu, umesto nadnacionalnog, COVID-19 neretko deluje kao jednonacionalni virus, jer usled nedostatka službenog prevoda, zvanična saopštenja Vlade Kosova sa značajnim zakašnjenjem stižu do srpske zajednice na Kosovu.

Navode da važne informacije o korona virusu se putem mobilnih operatera šalju pretplatnicima isključivo na albanskom jeziku i da dodatnu konfuziju stvaraju nedovoljno jasne odluke po pitanju ulaska i izlaska sa Kosova, priznavanja ličnih dokumenata, čemu svakako treba dodati i boravak u karantinskim uslovima osoba koje ulaze na Kosovo, uključujući i kretanje unutar samog Kosova, o čemu je javnost u srpskim sredinama nedovoljno upoznata.

Usled brojnih nejasnoća, ugroženo je snabdevanje zdravstvenih centara i apoteka zaštitnim sredstvima, poput zaštitnih maski, rukavica, dezinfekcionih sredstava, kojih danas u slobodnoj prodaji gotovo i da nema i bez kojih je stepen ugroženosti stanovništva višestruko povećan. U uslovima minimalne, ali u mnogim slučajevima nepostojeće saradnje između Ministrastva javnog zdravlja Kosova sa zdravstvenim centrima u sredinama sa većinski srpskim stanovnišvom, postaje upitno koliko smo zapravo spremni da adekvatno reagujemo u suzbijanju pandemije, ističe se u saopštenju.

Apelovali su na nadležne institucije Vlade Kosova da uradi sledeće:

1.Usvoji jasne principe komunikacije sa nevećinskim stanovništvom,
poštujući pritom ustavne i zakonske odredbe po pitanju upotrebe srpskog
jezika, kao jednog od zvaničnih jezika na Kosovu. Ujedno, sva pisana
saopštenja i odluke moraju istovremeno biti dostupna medijima/široj
javnosti na oba službena jezika, a konferencije za novinare organizovane
uz obezbeđen simultani prevod;
2.Ostvari dvosmernu komunikaciju sa zdravstvenim centrima u sredinama sa većinski srpskim stanovništvom u cilju, pre svega, razmene informacija
na dnevnom nivou o statusu zaraženih i zbrinutih pacijenata i o ovome
redovno informiše javnost u svim sredinama na Kosovu;
3.Stvaranje jačeg fronta smatramo ključnim prioritetom u borbi protv
COVID -19 virusa, pa stoga pozivamo kosovsku i srpsku Vladu da usvoje
principe funkcionalne fleksibilnosti i time omoguće neometano kretanje
zdravstvenih radnika unutar i izvan Kosova;
4.Takav pristup pojačava sposobnost zdravstvenih radnika u pružanju
odogovrajućih tretmana pacijentima koji zahtevaju lečenje u
specijalizovanim zdravstvenim centrima.
5.Vlada treba da izmeni i dopuni web stranicu Ministartsva zdravlja
https://kosova.health/sr na srpskom jeziku i istu dopuni jezicima
ostalih nevećinskih zajednica na Kosovu, uključujući i objedinjavanje
svih važnih informacija o aktulenoj situaciji vezanoj za virus COVID-19
vladinim odlukama, kao i važnim brojevima zdravstvenih ustanova u
različitim regionima na Kosovu, kojima potencijalno oboleli mogu da se
obrate;
6.U cilju smanjenja širenja dezinformacija, predlažemo izradu mobilnih
aplikacija za Android i IOS platfrme koje bi sadržale identične
informacije objavljene na sajtu https://kosova.health/sr;
7.Apelujemo na vodeće mobilne operatere (VALA, IPKO) na Kosovu da
omoguće redovne informacije od javnog značaja stanovnicima u skladu sa
zvaničnim jezicima na Kosovu;
8.Pojača komunikaciju i aktivnosti sa nevećinskim zajednicama
uključujući najugroženije grupe stanovništva u ovoj situaciji, u prvom
redu socijalne slučajeve, interno raseljena lica u kolektivnim centrima
i osobe sa invaliditetom.

Izvor: Radio KM

Comments