Jevtić zahtevao veća sredstva za Ministarstvo za povratak i zajednice

Kosovski ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić je povodom razmatranja nacrta zakona o budžetskim izdvajanjima izjavio da su novim predlogom budžeta sredstva namenjena tom ministarstvu manja za 500.000 evra što će, kako je ocenio, dodatno uticati na planove i projekte tog ministarstva.

Jevtić je rekao da je Ministarstvo za povratak i zajednice dostavilo zahtev budžeta za 2020. i ukazao na potrebe i činjenice svog resora.

„Mi smo u smanjenu budžeta za iznos od 500.000 evra i to će dodatno uticati na naše planove i projekte sa EU, kao i na IPA projekte koji su nam već odobreni“, preciziraom je Jevtić.  

Ministar za povratak i zajednice je podsetio da je do sada odobren 161 zahtev za izgradnju kuća u povratničkim sredinama i da su 243 u fazi odobrenja te da će umanjenje novčanih sredstava u budžetu namenjenih njegovom ministarstvu imati uticaj na izgradnju kuća za povratnike.

Takođe je podsetio na već započete projekte u kojima Ministarstvo za povratak i zajednice učestvuje za udelom većim od milion i po evra.  

„Pokušaćemo da i preko Skupštine i Vlade korigujemo projektovana sredstva budžeta za Ministarstvo za povratak i zajednice“, rekao je Jevtić na sednici pokrajinske vlade.

Izvor: Kosovo online

Comments