Gračanica: Pronađen migrant skriven u autobusu

Jedna osoba je jutros primećena u motoru autobusa koji je saobraćao na relaciji iz pravca Prištine ka Gnjilanu, prema rečima komandira policijske stanice u Gračanici u pitanju je migrant koji već duže vreme boravi na Kosovu, a koji je pokušao da se iz migracionog centra prebaci na drugu lokaciju.

„Nakon što je primetio, vozač je odmah pozvao policiju, ustanovljeno je da je u motoru vozila jedno lice za koje se sumnja da je migrant. Nakon toga to lice je privedeno i predato jedinici za migracije u glavnoj direkciji u Prištini. Radi se o licu koje već duže vreme boravi na teritoriji Kosova i koje je smešteno u jedinici za migracije, ali se slobodno kreće pa je verovatno htelo da se prebaci na drugu lokaciju. Prema informacijama koje imamo ovo lice je iz Maroka“, rekao je Bratislav Trajković, komandir policijske stanice u Gračanici.

Trajković je istakao da je u pitanju prvi ovakav slučaj zabeležen na teritoriji opštine Gračanica.

Inače, tokom 2019. godine na Kosovo je ilegalno ušlo 911 osoba za koje se sumnja da su iz Sirije, iako nisu posedovali lična dokumenta kojim bi potvrdili državljanstvo, navodi u pisanoj izjavi za RTK2 portparol policije Kosova Daut Hodža.

On napominje da su svi oni nakon ulaska na Kosovo zatražili međunarodnu zaštitu i smešteni su u centar za azil i da prema Zakonu o azilu imaju pravo na slobodu kretanja na teritoriji Kosova.

Hodža naglašava da za sada nema prijavljenih incidenata u kojim su učestvovali migranti.

“Tokom prošle godine i prvih meseci u ovoj godini mnoge grupe azilanata koje su ilegalno ušle na Kosovo iz Albanije zadržane su na graničnom prelazu, ali postoje i slučajevi koji dolaze iz drugih zemalja pošto im je namera da preko Kosova pređu u Srbiju i državama EU. Prema tim osobama se postupa u skladu sa procedurama i zakonima koji se primenjuju u zemlji i smeštaju se u nadležne centre prema potrebi i zahtevima”, navodi Hodža.

Inače, centar za azil je otvoren i sve izbeglice, nakon što dobiju identifikacionu kartu, imaju mogućnost da se slobodno kreću van centra od 8 do 22h.

“U većini slučajeva nakon tri do četiri dana boravka u ovom centru dešava se da se ne vrate. Oni astavljaju put ka svom cilju. Pored državljana Avganistana, koji čine većinu, ovde imamo i državljane Sirije, Azije, Afrike, Libije, Irana, Iraka, Palestine”, ističe portparol policije Kosova.

Izvor: RTK 2

Izvor: TO Gračanica

Comments