Trendafilova: O zločinima ćemo suditi pravično i nezavisno

Predsednica Specijalizovanih veća Kosova smeštenih u Hagu Ekaterina Trendafilova izjavila je da je uverena da će taj sud suditi pravično, nepristrasno, nezavisno i u bezbednim uslovima, dodajući da zadatak te ustanove neće biti potpuno ostvaren ako ljudi u regionu ne budu razumeli njen mandat.

 

Trendafilova je u autorskom tekstu za današnji “Blic” ukazala da je sud kojim predsedava, kao i mnogi međunarodni tribunali u svetu koji se bave pitanjima ratnih zločina, s valjanim razlogom smešten daleko od mesta gde se sukob desio.
Među tim razlozima su, kako podseća, potreba da se očuva bezbednost žrtava i svedoka, izbegavanje mogućih intervencija ili, ponekad, i mogućnost da se sam zločin desio u više zemalja.
“Takođe sam svesna da ako ljudi u regionu koje ova suđenja i presude najviše dotiču – pre svega na Kosovu i u Srbiji – ne budu razumeli mandat naše ustanove, naš zadatak neće biti potpuno ostvaren. Stoga je za nas razgovor o radu Specijalizovanih veća Kosova i pružanje mogućnosti ljudima na Kosovu i u regionu da iznesu svoje dileme i postavljaju pitanja, od samog početka bio najviši prioritet”, kaže Trendafilova.
Taj razgovor omogućava Specijalnom sudu da otkloni neke predrasude, koje su, kako ističe, sasvim prirodne kada je sud izmešten u drugu zemlju.
Među tim predrasudama najčešće su, dodaje, da je sud neka politička ustanova ili da je osnovan da bi sudio nekoj određenoj grupi, etničkoj zajednici ili organizaciji, kao i da je njegov zadatak da menja istoriju.
“Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo u potpunosti su nezavisni. Oni ne primaju uputstva spolja, bilo od ustanova, vlada ili lica. Specijalizovana veća će suditi samo licima odgovornim za krivična dela koja su činili kao pojedinci i neće suditi nijednoj etničkoj grupi, zajednici ili organizaciji”, naglašava Trendafilova.
Ona ukazuje da je u tom kontekstu važno razjasniti i koja krivična dela spadaju u nadležnost ovog suda.
“Specijalizovana veća su ovlašćena da sude pojedincima za zločine protiv čovečnosti, ratne zločine i druga krivična dela prema kosovskom zakonu za koja se tvrdi da su izvršena ili započeta na Kosovu od januara 1998. do decembra 2000. koja su izvršili građani Kosova ili SRJ, ili koja su izvršena nad njihovim građanima, bez obzira na nacionalnu pripadnost počinioca”, zaključila je Ekaterina Trendafilova.

Izvor: Tanjug/TV Most

Comments