“Pospešivanje dijaloga mladih sa Kosova i Metohije – aktivni mladi u digitalnom dobu”

Centar za odgovornu akciju iz Beograda je organizovao radionicu pod nazivom “Pospešivanje dijaloga mladih sa Kosova i Metohije – aktivni mladi u digitalnom dobu” u Gimnaziji u Kosovskoj Mitrovici.

Trideset učesnika je imalo priliku da nauči i sazna više o digitalnom dobu kao i o medijskoj pismenosti. Kroz predavanje, učesnici su naučili kako da koriste medije kao instrument društvenih promena u savremenom dobu i kako da odaberu, interpretiraju i kritički promišljaju medijske sadržaje.

Predavač Dražen Zacero kaže da je veoma bitno da mladi znaju kakve to promene digitalno doba unosi u njihov život i na koji način ga ono menja.

“Današnja radionica je bila na temu digitalnog doba i medijske pismenosti i hteli smo da skrenemo pažnju mladima na to da oni svoju pažnju trebaju da fokusiraju na neke stvari koje su od izuzetne važnosti kao što je kakve to promene digitalno doba unosi u njihov život; na koji način je digitalno doba izmenilo medijsku scenu i na koji način upotreba društvenih medija utiče na njihov život, kako pozitivno tako i negativno” rekao je Zacero.

Jedan od učesnika današnje radionice, Veljko Rakić, kaže da je radionica bila itekako poučna i da mu kritičko razmišljanje više ne predstavlja problem.

“Današnje lekcije su bile jako poučne i mislim da bi trebalo da imamo više ovakvih predavanja. Učili smo o inovaciji i digitalnom dobu što dosta znači za nas jer odrastamo u tom vremenu i sve više tehnologije se koristi u svakodnevnom životu, tako da je lepo i jako poučno za nas da znamo šta nas sve čeka i od čega da se pazimo i kritički razmišljamo. Na današnjem predavanju sam naučio kako da kritički razmišljam i kako da proučim šta se sve to nama plasira preko medija. Takođe, postoji mnogo lažnih informacija koje mediji postavljaju kako bi dobili što više pregleda ili privukli populaciju” rekao je Rakić.

Petar Stanić, takođe jedan od učesnika, ističe da čitane teksotve treba proučavati sa više pažnje, kako bi dobili pravu informaciju.

“Predavači su nam pokazali kako da kritički gledamo na neke stvari i da ne moramo da verujemo u sve ono što plasiraju mediji, jer oni mogu da budi loši koliko i dobri. Kada nešto pročitamo, onda to moramo malo dublje da proučimo kako bi znali pravu informaciju. Došli smo do saznanja da ne treba verovati medijima u potpunosti” rekao je Stanić.

Aleksandra Pavlović kaže da digitalno doba ima svoje dobre i loše strane.

“Obzirom na to da smo mi nova generacija i da je ovo digitalno doba, mislim da bi trebali što više da se informišemo o tome i da znamo šta radimo na internetu i kako da se ponašamo. To može da bude veoma opasno a može da ima i dobre strane tako da bi trebali više da se informišemo i više da pazimo. Na ovom predavanju smo naučili dosta toga i mislim da bi trebalo da se organizuje još ovakvih predavanja” rekla je Pavlović.

Projekat je realizovao Centar za odgovornu akciju iz Beograda uz finansijsku podršku Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments