Fond za PIO: Zahtevi za penziju do sutra

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane koji nameravaju da se penzionišu po propisima koji važe u ovoj godini, da radni odnos mora da im prestane najkasnije 30. decembra. Zahtev za penziju se podnosi najkasnije 31. decembra, što može da se učini i poštom, kao preporučena pošiljka. Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u toj godini.

Sve filijale Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje radiće produženo u utorak 31. decembra 2019. godine, do 18 časova, kako bi se omogućilo osiguranicima da blagovremeno podnesu zahtev i ostvare pravo na penziju u skladu sa uslovima važećim u 2019. godini, saopštio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments