Na jedanaestoj redovnoj sednici SO Zvečan predstavljeni izveštaji o radu opštine i gradonačelnika

SO Zvečan održala je jedanaestu redovnu sednicu i poslednju u ovoj godini.

Na današnjem zasedanju predstavljeni su izveštaj o radu opštine kao i izveštaj o radu gradonačelnika Zvečana Vučine Jankovića.

SO Zvečan je konstituisana 12.12. 2017. godine i čine je 19 odbornika, od kojih su 13 članovi Srpske liste, 5 iz redova GI za Naš Zvečan i 1 iz reodva Samoopredeljenja.

Tokom 2019. godine, aktivnosti Skupštine opštine su bile usmerene na izvršavanje zadataka iz nadležnosti Skupštine opštine, utvrđenih Zakonom i Statutom opštine Zvečan. SO Zvečan je u ovoj godini održala 10 redovnih i jednu vanrednu sednicu.

Gradonačelnik Zvečana Vučina Janković ističe da se je opština realizovala brojne projekte i maksimalno se trudila da izađe u susret svim građanima opštine Zvečan.

“Opština Zvečan se maksimalno trudila da izađe u susret svim našim građanima i pored velikog broja malih projekata moram da napomenem neke od većih a to je da smo rešili problem sa strujom i očekuje se da će tokom 2020. godine biti sagrađena regionalna deponija čime će život i zaštita životne sredine biti podignuta na jedan viši nivo. Izgradili smo novi aneks za PU “Lane” čime su kapaciteti ovog obdaništa povećani. Ilustracije radi, broj dece koji je pohađao PU “Lane” je pre izgradnje aneksa iznosio 160 dece a sada imamo preko 450 dece na svakodnevnom boravku. Takođe smo obezbedili i vrednu medicinsku opremu Domu zdravlja “Zvečan” zbog kojeg je kvalitet zdravstvene zaštite povećan. Radili smo i mnoge druge projekte i rešili smo dobrim delom problem vodosnabdevanja u opštini Zvečan i očekujemo da će tokom 2020. godine, biti izgrađen hiper bazen, čime ćemo trajno rešiti problem vodosnabdevanja za naše građane” rekao je Janković.

Govoreći o planu rada za narednu godinu, Janković navodi da su mnogobrojni projekti već započeti te da se njihova realizacija očekuje tokom 2020. godine i tom prilikom rekao da su dva najveća projekta izgradnja Omladinskog centra u opštini Zvečan kao i izgradnja regionalne deponije.

Predsedavajuća SO Zvečan Biljana Jaredić je predstavila izveštaj o radu opštine za 2019. godinu i istakla da su uprkos pauzi zbog političke situacije, odbornici vredno radili te da su zbog toga donete mnoge odluke koje će poboljšati kvalitet života građana opštine Zvečan.

“Ove godine su odbornici SO Zvečan radili vredno iako smo imali prekide do aprila meseca zbog političke situacije. Donete su mnoge odluke koje će biti na korist građanima opštine Zvečan, kao odluka o izgradnji Omladinskog centra, odluka o izradi strategije lokalnog ekonomskog razvoja, odluka o međuopštinskoj saradnji o izgradnji Sigurne kuće. Takođe, usvojili smo budžet za 2020. godinu kao i listu kapitalnih projekata. SO Zvečan je jako vodila računa o tome i imala je kvartalne izveštaje u vezi finansija, kako je izvršna vlast trošila novac svih građana u toku ove godine” rekla je Jaredić.

Ona dodaje da su građani bili uključeni u procesu donošenja odluka i da se Skupština opštine trudila da doprinese što transparentnijem radu.

“Pored redovnih sednica, skupština se trudila da doprinese što transparentnijem radu, tako da su sve sednice i aktivnosti bile ažurirane u opštini Zvečan. Takođe, građani su uključivani u proces donošenja odluka a u toku je realizacija projekata koji su zahtevima građana pokrenuti. Održano je niz konsultacija sa građanima, kako o kapitalnim investicijama tako i o samom budžetu za 2020. godinu. Zahvalila bih se svim građanima opštine Zvečan koji su nam pružili saradnju i seoskim liderima i Odborima koji su pokrenuli proces rada sa građanima i doveli opštinu na mala vrata građana. Nadamo se da će naredna godina biti još bolja” rekla je Jaredić.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments