Na sednici SO Severna Mitrovica predstavljen godišnji izveštaj o radu SO i plan rada za 2020. godinu

Na dvadeset prvoj redovnoj sednici SO Severna Mitrovica predstavljen je izveštaj o radu SO za 2019. godinu kao i plan za narednu 2020. godinu.

Današnjoj sednici je prisustvovalo 16 od ukupno 19 odbornika.

SO Severna Mitrovica ima 19 odbornika kojima mandat traje 4 godine a sastav političkih subjekata skupštine opštine na osnovu rezultata lokalnih izbora u trenutku formiranja skupštine je bio 14 odbornika Srpske liste, 3 odbornika GI SDP “Oliver Ivanović” i 2 odbornika PDK.

Tokom godine, došlo je do promene saziva skupštine i dva odbornika GI SDP nastupaju kao samostalni odbornici.

SO Severna Mitrovica je u toku 2019. godine održala ukupno 12 sednica i to 10 redovnih, jednu svečanu i jednu vanrednu sednicu, dakle SO je ispoštovala zakonski minimum što je 10 održanih sednica.

Sve sednice su bile otvorene za javnost i na njima su prisustvovali predstavnici međunarodnih organizacija. Na sednicama je donešeno više odluka i akata od kojih su najbitniji: Odluka o prenosu opštinskih prihoda ostvarenih u 2017. i 2018. godini; Odluka o prenosu sredstava iz Razvojnog fonda; Dopis Ministarstvu finansija; Srednjoročni budžetski okvir za 2020. godinu; Odluka o međuopštinskoj saradnji koja se tiče Sigurne kuće; druga okružnica budžeta za 2020. godinu.

SO Severna Mitrovica ima dva stalna Odbora – Odbor za politiku i finansije, koji je tokom 2019. godine održao 19 redovnih i jednu vanrednu sednicu; i Odbor za zajednice, koji je u toku ove godine održao 10 redovnih sednica.

U septembru 2019. godine, SO Severna Mitrovica je održala dve javne rasprave u vezi budžeta za 2019. godinu, na kojima je prisustvovalo preko 100 građana. Informisanjem javnosti o svojim sednicama i aktivnostima, opštinska skupština je omogućila građanima da uzmu direktno učešće o predlaganju i donošenju odluka o svojim životnim pitanjima.

Govoreći o planu rada SO Severna Mitrovica, predsedavajući SO Dejan Gurešić je istakao da se radi o dokumentu, koji je podložan izmenama u skladu sa trenutnim potrebama funkcionisanja opštine.

“Optimalan broj sednica koji je predviđen je od 10 do 12. Predviđeni dnevni red sednica je takođe okviran i podložan izmenama. Prilikom izrade plana, vodio sam računa kako bi plan bio usklađen sa budžetskim kalendarom Ministarstva finansija, koji propisuje dinamiku aktivnosti” rekao je Gurešić.

U skladu sa praksom usvojenom prethodnih godina, predviđeno je i periodično izveštavanje komandira policijske stanice Severna Mitrovica.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments