„Jedinstvo“ slavi 75 godina postojanja

Najstarija informativna i kulturna institucija „Jedinstvo“ slavi 75 godina postojanja, a izdanje koje je iz štampe izašlo 26. novembra sadrži marku nominalne vrednosti 27 dinara, koverat prvog dana (FDC) i žig, a štampano je u tiražu od 25.000 primeraka.

Prvi primerak tog glasila na srpskom jeziku pod nazivom „Jedinstvo“ nastao je dok su trajale borbe za oslobođenje Jugoslavije 25. decembra 1944, a plod je rada petočlane redakcije.

Za proteklih 75 godina „Jedinstvo“ je bilo i ostalo informativni i kulturni centar oko koga se okupljaju stvaraoci na srpskom jeziku, Srbi, Crnogorci, Bošnjaci i Goranci.

Kroz svoju dugu istoriju menjalo je vreme izlaženja, pa je od 1946. do 1969. bilo mesečnik, zatim je do 1977. izlazilo dva puta mesečno. Dnevni list je bilo od 1977. do kraja NATO agresije na SRJ Jugoslaviju 1999. I sve vreme štampano je u Prištini.

Novinari i medijski radnici „Jedinstva“ doživeli su sudbinu svog naroda i po dolasku međunarodnih snaga prognani su iz svoje redakcije, a imovina je uzurpirana i pokradena. Ipak, list je nastavio život na severu Kosova gde je i danas redakcija „Jedinstva“, koje izlazi jednom nedeljno.

Uz list, redakcija 1960. pokreće časopis za književnost, umetnost i kulturu „Stremljenja“ koji i danas izlazi. Iste godine, pokrenuta je i izdavačka delatnost, a „Jedinstvo“ je do danas objavilo više od hiljadu knjiga od kojih su brojne nagrađivane. Časopis za društvena pitanja, nauku i kulturu obeležja pokrenut je 1971. i izlazio je do NATO agresije na SRJ.

U okviru „Jedinstva“ osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka izlazio je i mesečnik za osnovce „Đurđevak“, list za selo „Uranak“, kao i glasilo prosvetnih kulturnih i naučnih radnika „Prosvetna reč“.

„Jedinstvo“ je izdavalo i „Auto-moto reviju“ kao i listove industrijskih kombinata.

Od 1970. „Jedinstvo“ je organizator najveće kulturne manifestacije na Kosovu – Pesnički susreti Lazar Vučković koja je i danas značajan kulturni događaj. S nagradom „Lazar Vučković“ za poeziju ove godine biće održana 50. put.

„Jedinstvo“ je u bogatoj tradiciji nagrađeno mnogo puta, među kojima su dva Ordena bratstva i jedinstva Josipa Broza Tita, Orden rada državne zajednice Srbije i Crne Gore, Vukove nagrade Novembarske nagrade grada Prištine, Velike povelje Udruženja novinara Srbije.

Izvor: Jedinstvo

Comments