Izložba radova sa kolonije “Akademija Jelena Anžujska”na Fakultetu umetnosti

Fakultet umetnosti u Kosovskoj Mitrovici organiuje u sredu 4. decembra izložbu “Prostori sopstvenog iskustva, sećanja i istorije”. Kroz izložbu vodi autor koncepta izložbe Sonja Milićević, istoričar umetnosti.

Izložba “Prostori sopstvenog iskustva, sećanja i istorije” predstavlja izbor radova nastalih na Međunarodnoj likovnoj koloniji ”Akademija Jelena Anžujska” od njenog osnivanja 2002. godine do danas.

Tokom dosadašnjih 18. saziva ove kolonije nastalo je oko 400 umetničkih dela koja čine fond Centra za kulturu “Gradac” – Raška u čijoj se organizaciji i realizuje pomenuta kolonija. Među ostvarenim radovima dominiraju slike u tehnici ulja na platnu, akrilika i akvarela, ali svoje mesto su našle i skulpture u drvetu, kamenu i gipsu, fotografije, grafike, objekti, instalacije i prošireni mediji.

Radovi za izložbu u Galeriji Fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici birani su s namerom da se predstavi što veći broj (39) značajnih savremenih srpskih umetnika i srazmeran broj inostranih umetnika kako bi se umetničkoj i široj javnosti, približilo okruženje u kome su radovi nastajali, a koje su umetnici identifikovali kao prostor sopstvenog iskustva, sećanja i istorije.
Ujedno, ova izložba omogućava valjan uvid u umetničke tokove i promene koje su se odvijale na polju umetnosti tokom prve dve decenije 21. veka.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments