Haljimi: Insistiraćemo da se što pre zakaže prva rasprava

“Ja nisam očekivao, pogotovo za mog branjenika gospodina Marka Rošića jer uvek sam smatrao da nema nijednog dokaza koji može da potvrdi osnovnu sumnju da je moj branjenik umešan na bilo koji način u izvršenju ovog dela” kaže u izjavi za TV “Most” advokat Mehmet Haljimi.

Haljimi ističe da od prvog dana pritvaranja Marka Rošića Specijalno tužilaštvo nije uspelo nijednim jedinim dokazom da potvrdi bilo šta osim one prve sumnje, navodno da je u džepu sada pokojnog, odnosno u novčaniku, nađena ceduljica sa registarskim tablicama vozila.

“Nakon što je podignuta optužnica šta možemo očekivati. Što pre da dobijemo te spise predmeta da vidimo šta ima od toga sve. Drugo da insistiramo da se ispoštuje zakonski rok, znači od 15 dana od kada tužilaštvo preda optužnicu sudu, da nam sud dostavi, jer tako je po zakonu propisano, optužnicu i da tražimo što pre, u roku od tih 15 dana da se zakaže prva rasprava, priprema ročišta. Na tom ročištu se samo čita optužnica, ali imamo još neko rezervno pravo da možemo predložiti da se ukine pritvor. Nakon te sednice, sud uvek daje rok za vaganje prigovora protiv optužnice, u ovakvim slučajevima to bude do mesec dana i posle odlučuju da li će optužnica ići na glavni pretres ili će se odbaciti. Moj klijent kako sam video isto se tereti za to pomaganje u ubistvu, njemu neće biti stavljeno nikakvo drugo delo, bar do sada nije bilo stavljeno, ali podrobnije mogu da vas informišem kad dobijem optužnicu”, rekao je Haljimi.

Izvor: TV Most

Comments