Hodžić: Uskoro sigurna kuća za sever Kosova

Rešenje višegodišnjeg problema nepostojanja sigurne kuće na severu Kosova konačno se nazire uz pomoć donatora i Ministarstva administracije lokalne samouprave. Radi se na realizaciji ovog projekta za kojim potreba odavno postoji, ali sve do sada nisu bili preduzimani konkretni koraci u pravcu implementacije.

Ministarka administracije lokalne samouprave u odlazećoj kosovskoj vladi, Adrijana Hodžić, kaže za Kontakt Plus da bi sigurna kuća koja bi bila organizovana kao održiva institucija, sa jedne strane bila utočište ženama žrtvama nasilja, a istovremeno i mesto gde će dobiti adekvatnu profesionalnu zdravstvenu, psihološku i pravnu pomoć.

S obzirom na to da su sigurne kuće na Kosovu okarakterisane, pre svega od strane nevladinog sektora, kao loš primer funkcionisanja, odnosno da nemaju kapacitete da na kvalitetan način pruže neophodne usluge žrtvama nasilja, Hodžić navodi da su se odlučili da naprave drugačiji modalitet funkcionisanja, u skladu sa zakonom i nadležnostima opštinskih institucija, uvažavajući kroz zakonske akte i Istanbulsku i sve ostale konvencije, odnosno međunarodne instrumente, koji, kaže, na neki način jesu pravilnik za postupanje sa žrtvama porodičnog nasilja.

Opština Zubin Potok ustupila je plac sa nedovršenim objektom u selu Zupče za potrebe sigurne kuće, s obzirom na to da u ostale tri severne opštine nije bilo adekvatnog prostora za ustanovu ovog tipa.

Ministarka Hodžić kaže da je, imajući u vidu sve okolnosti, ovo, na neki način, najpovoljnija lokacija.

“Udaljenost od opštine Severna Mitrovica, od regionalnog Zdravstvenog centra, takođe, potrebno je svega nekih 15 minuta da se od regionalne policije stigne do sigurne kuće. Sa druge strane, objekat je vrlo blizu obdaništa, Doma zdravlja i osnovne škole i nalazi se u relativno naseljenom području. Procena svih ljudi koji su vršili proveru na terenu je bila pozitivna. Na kraju krajeva, nismo imali ništa bolje u ponudi, a bili smo, da kažem, očajni za instaliranjem jedne sigurne kuće koja će biti mirna luka za najteže slučajeve porodičnog nasilja” – kaže Hodžić.

UNMIK administracija izdvojila je oko 110 hiljada dolara za rekonstrukciju objekta i izvođenje svih građevinskih radova, kako bi sigurna kuća bila uređena na adekvatan način i po evropskim standardima, kaže ministarka Hodžić.

Prema njenim rečima, građevinski radovi su u finalnoj fazi i trenutno se traži rešenje za smeštaj ljudi koji će obezbeđivati zgradu. Istovremeno, radi se na odabiru adekvatnog osoblja koje će raditi u sigurnoj kući.

“Osoblje koje će raditi u sigurnoj kući je doprinos pre svega opštine Severna Mitrovica, a govorimo o medicinskom osoblju, pedagozima, pravnoj službi i službi koja će se baviti ekonomijom. Postojeći kadar koji je inače angažovan u okviru lokalnih samouprava na severu Kosova, biće preusmeren i sve svoje kapacitete iskoristiće za potrebe sigurne kuće” – objasnila je Hodžić.

Od nevladinog sektora se očekuje doprinos u podizanju svesti kod građana, na čemu inače godinama i rade, potom na isticanju težine problema porodičnog nasilja, kao i na uticaju na pravosuđe, kako bi kazne za nasilnike bile strožije.

Takođe, mišljenja je da žene treba da se ohrabruju da prijavljuju nasilje, ne pred medijima, već relevantnim institucijama, Centru za socijalni rad kako bi oni pokrenuli sve potrebne procedure i da se taj problem tretira.

Nevladin sektor, i u tom smislu može dati svoj doprinos, kaže Hodžić.

Izvor: Radio Kontakt plus

Foto: RKM

Comments