Specijalizovano tužilaštvo Kosova sprovodi istragu zbog mogućeg ometanja pravde

Specijalizovano tužilaštvo Kosova (STK) u Hagu sprovodi istragu o ulozi vladine Kancelarije za pravnu zaštitu potencijalno optuženih pred Specijalizovanim većima, kao i rukovodioca ove kancelarije Dritona Ljajćija.

Istraga se sprovodi zbog mogućeg ometanja pravde, uključujući navodno kršenje članova Krivičnog zakonika Kosova koji se odnose na opstrukciju dokaza ili zvaničnih postupaka i zastrašivanje tokom vođenja postupka.

To je deo javnog dokumenta koji se odnosi na zahtev Ljajćevog advokata o razmatranju ustavnosti intervjuisanja. Ljajći koji je ispitan u Hagu 17. oktobra, branio se ćutnjom.

Njegov advokat Tobi Kedman potvrdio je Radiju Slobodna Evropa da je pri Specijalizovanom veću Ustavnog suda Kosova u Hagu podneo zahtev o ustavnosti postupka intervjuisanja, što je i deo javne dokumentacije. On, međutim, u ovom trenutku nije mogao da govori više o sadržaju tog zahteva s obzirom na to da je predmet na sudu.

Rafio navodi da je imao uvid u javni zahtev koji je na nekoliko sati bio objavljen na veb stranici Specijalizovanog veća, nakon čega je uklonjen.

Portparolka veća Angela Griep, rekla je da se zahtev može povući sa veb stranice u slučaju da postoje zabrinutosti stranaka, a nakon razmatranja nadležnog veća mogu se ponovo objaviti ili klasifikovati kao poverljivi.

U zahtevu stoji da Ljajći, i pored njegovog insistiranja, nije bio unapred obavešten o kakvim se specifičnim krivičnim delima radi, o dokaznim osnovama za sumnju da je počinio krivično delo, a o specifičnim navodima nije bio upoznat ni tokom samog intervjua.

Njegov advokat Kedman je iz tog razloga zatražio razmatranje ustavnosti postupka intervjuisanja, tvrdeći da se radi o kršenju Ustava i relevantnih zakona.

Kedman u molbi insistira i na uspostavljanju prakse koja će omogućiti da svi budući intervjui „budu u skladu sa zakonom“, a da se Ljajćijev intervju održan 17. oktobra smatra nezakonskim i neprihvatljivim.

Specijalizovano veće Ustavnog suda Kosova u Hagu je krajnja instanca za tumačenje Ustava po pitanjima koja se tiču rada Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva.

Specijalizovano tužilaštvo odbilo je da Radiju pruži bilo kakav komentar.

Izvor Danas

Comments