Odobrena izgradnja za još 25 kuća u 6 opština

Na Upravnom odboru projekta „PRK 5/RRK 5“ (Projekat povratak i reintegracija), koji je održan u Ministarstvu za zajednice i povratak a kome su prisutvovali predstavnici ove institucije, predstavnici Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Međunarodne organizacije za migracije (IOM/MOM), koja je i implementirala projekat i predstavnici UNHCR-a, odobrena je izgradnja 25 kuća za raseljena lica, što sa ovim brojem iznosi ukupno 108. kuća za povratnike u 2019. godini.

Kuće su namenjene Srbima, Romima, Aškalijama i Egipćanima a izgradnja će biti realizovana u opštinama – Peć, Obilić, Orahovac, Štrpce, Đakovica i Klina.

Generalni sekretar MZP-a Nenad Stojčetović je istakavši značaj projekta „PRK 5/RRK 5”, rekao da je politika Ministarstva za zajednice i povratak, ministra Dalibora Jevtića i Srpske liste, politika kojom se data obećanja ispunjavaju, politika kojom se na praktičan način bori za opstanak Srba i ostalih nevećinkih naroda na Kosovu i politika koja se zasniva na pomoći svakoj srbskoj porodici ma u kom delu Kosova se ona nalazila.

”Ministarstvo za zajednice će nastaviti da pomaže ne samo na način izgradnje kuća već i na različite načine jer je naša vizija i misija bolji život našeg naroda na Kosovu. Onima kojima je naša pomoć potrebna, pomagaćemo”, naglasio je Stojčetović

Predstavnici Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Međunarodne organizacije za migracije i UNHCR-a su se zahvalili Ministarstvu i ministru Jevtiću, na trudu koji za dobrobit svog naroda ulaže.

Inače, projektom ”PRK5/RRK5” za ovu godinu će se izgraditi veći broj kuća od planiranog.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments