Veselinović: Neću učestvovati u radu CIK, krše zakon i onemogućavaju Srbima da glasaju

Član CIK iz Srpske liste Stevan Veselinović danas je napustio sednicu tog tela zbog odluke, u vidu administrativnog uputstva za sve biračke odbore, uz obrazložanje da se njom krši zakon i izborna pravila koja je CIK dužan da sprovodi.

“Prekršen je član 90. zakona o izborima i član 16. izbornog pravila 09/2013  gde se jasno kaže da se za glasanje kao način identifikacije birača koriste sva važeća dokumenta sa izuzetkom vozačke dozvole koja mora biti izdata na Kosovu. (izvod iz zakona i izbornih pravila)” naveo je Veselinović u saopštenju.

Kaže da je tako bilo na svim prethodnim izborima te da je “sada je neko odlučio da donese drugačiju odluku, odluku koja je politička i nezakonita i da zabrani korišćenje dozvoljenih dokumenata i da sva dokumenta za identifikaciju moraju biti izdata na Kosovu.

Napominjem da je od suštinskog značaja da se zakoni i izborna pravila moraju poštovati kako bi se vanredni izbori sproveli u skladu sa zakonom i u fer atmosferi. Ovom odlukom je CIK to direktno onemogućio, upozorio je.

“Smatram da je ova nezakonita odluka CIK-a i direktno uperena protiv srpskog naroda na Kosovu i ima za cilj da onemogući što većem broju Srba sa pravom glasa da glasaju i biraju svoje predstavnike”.

Naglasio je da je apsolutno protivzakonito da CIK donosi odluke kojima se krši zakon, koji je pravni akt jače snage, kao i da se u toku izbornog procesa menjaju izborne regulative kojima se najdirektnije onemogućava pravo glasa građanima srpske nacionalnosti.

Danas sam napustio sednicu CIK-a ne želeći više da učestvujem u radu te institicije koja bi trebalo da bude nezavisna, a koja to očigledno nije, koja je ispolitizovana i dok se god donose nezakonite odluke i odluke koje su protiv interesa mog naroda, poručio je Veselinović.

Kako je zakonom predvđeno svi birači sa pravom glasa kao što je i određeno članom 5, mogu pregledati Birački spisak pod uslovom da identifikuju sebe pred Opštinskom izbornom komisijom kao birača sa pravom glasa na Kosovu, koji se nalazi na spisku i da podnesu  jedan od identifikacionih dokumenata.

Navodi se da je za glasanje za identifikaciju potrebna važeća lična karta, važeći pasoš, važeća putna isprava i jedino se u slučaju ako se birač identifikuje voazačkom dozvolom napominje da je potrebna važeća vozačka dozvola Kosova, a kao identifikacioni dokument se navodi i važeća izbeglička karta.

Izvor: Kosovo online

Comments