Marko Djurić: Sudbinu nestalih, bez obzira na nacionalnost, rasvetliti

Srpski narod Međunarodni dan nestalih lica obeležava sa najvećom tugom i pijetetom, jer do danas se ne zna sudbina još gotovo četiri hiljade naših sunarodnika nestalih u vihorima ratova u bivšoj Jugoslaviji.

Skrećem pažnju međunarodne i domaće javnosti da je nakon sukoba na Kosovu i Metohiji nerasvetljena sudbina 1.653 ljudi, kako Srba, tako i Albanaca, i pripadnika drugih naroda.

Utvrđivanje istine o tome šta im se dogodilo jeste obaveza čitavog društva – srpskog i albanskog – jer bez toga stranice tragične istorije, obeležene neprijateljstvom, stradanjima i patnjama, neće moći da budu zatvorene.

Bol porodica nestalih ne sme da bude talac nerešenih i neskladnih političkih odnosa, a iskrenije i bolje angažovanje političkih elita na rešavanju ovog problema jeste jedan od načina za izgradnju povrenja i budućih međunacionalnih odnosa na Kosovu i Metohiji koji će biti zasnovani na saradnji i prijateljstvu, a ne na mržnji i nepoverenju.

Srbija će, bez ikakve zadrške, nastaviti da čini sve kako bi se sudbina nestalih, bez obzira na nacionalnost, rasvetlila, a njihovim porodicama omogućilo da svoje bližnje ožale na dostojanstven način.

Izvor Radio Kosovska Mitrovica/Saopštenje

Comments