SKC Priština u službi očuvanja “Bele vile” – divnih običaja Velike Hoče

Srpski kulturni centar u Prištini i Dom kulture „Gračanica“ organizuju u SKC-u u Prištini u petak, 12. jula, u 12 časova predavanje „Uskršnji običaj Bela vila u Velikoj Hoči“

Bela vila je običaj koji se u Velikoj Hoči praktikuje na treći dan Uskrsa, kao sastavni deo složenog kompleksa kolektivnih običajno-obrednih radnji koje se u sklopu praznovanja Uskra izvode u ovom naselju. Sastoji se iz dva dela – igre koja simbolizuje lov divljih konja i igre „zidanja grada“. Prvi deo običaja prikazuje desetak „lovaca“ koji mladim, olistalim granama, dužine oko tri metra, nastoje da „ulove“ dvadesetak „divljih konja“ i da ih dovedu do „pijace“, tj. mesta gde će ih „kupcima“ navodno prodati. U drugom delu običaja mladići prave formacija kružnog oblika, sastavljenu iz dva reda učesnika – donjeg i gornjeg, „gradeći grad“ Pošto je „grad izgrađen“, učesnici navedene formacije pevaju pesmu Bela vila grad gradila.

O uskršnjem običaju Bela vila u Velikoj Hoči govoriće dr Aleksandar Pavlović, naučni saradnik Instituta za srpsku kulturu Priština u Leposaviću.

Izvor: Radio Kosovska MItrovica

Foto: Panacomp.net

Comments