MALS podržao međuopštinsku saradnju

Danas su potpisana dva memoranduma za međuopštinsku saradnju. Memorandumi između tri strane, opštine koje su aplicirale za zajednički projekat sa jedne strane i MALS sa druge strane.

Zakonski mandat Ministarstva administracije lokalne samouprave je da podržava međuopštinsku saradnju. Ministarstvo administracije lokalne samouprave je i u ovom slučaju napravilo presedan izdvajanjem fondova kojim bi nagradio opštine za projekte.

Smatramo da na ovaj način sem što se poboljšava saradnja među institucijama, ovakvi projekti daju rezultate kad je u pitanju zbližavanje građana.

“Svi projekti koji zbližavaju opštine a samim tim i građane, od izuzetnog su značaja. Fond za međuopštinsku saradnju imaja za cilj jačanje partnerstva između lokalnih vlasti u sprovođenju zajedničkih projekata koji utiču na održivi lokalni, društveno – ekonomski razvoj, a koji su u zajedničkom interesu dveju ili više opština. Ministarstvo administracije lokalne samouprave nastavće sa pružanjem pomoći i podrške svim opštinama na Kosovu u cilju stvaranja boljih uslova za život“ poručila je ministarka administracije lokalne samouprave Adrijana Hodžić nakon potpisivanja.

Fond za međuopštinsku saradnju je deo budžeta Ministarstva administracije lokalne samouprave iz budžetske kategorije za kapitalne investicije.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments