Euleks: Nadgledaćemo rad kosovskih sudova, ne pružamo pravnu pomoć

Trenutni mandat misije Euleksa uključuje snažno nadgledanje rada kosovskih sudova, što Euleksu omogućava da se usredsredi na predmete “visokih profila”, uključujući i ratne zločine na kojima je prethodno radio, poručuju predstavnici misije.

Odgovarajući na Tanjugovo pitanje da li Euleks, s obzirom na to da ima nadležnost “nadgledanja”, može da garantuje pravičnost postupaka protiv Srba, iz Misije navode da je prenos slučajeva kosovskim sudovima iz Euleksa sproveden u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima za ljudska prava, uključujući i procenu rizika za sve spise predmeta.

Istovremeno, na pitanje da li Srbi koji se procesuiraju pred kosovskim sudovima mogu obratiti Euleksu za pomoć ukoliko imaju primedbe na suđenje, u Misiji navode da Euleks nikada nije pružao pravnu pomoć.

Podsećaju i na to da je Euleks predao svoje izvršne odgovornosti, te da više nije u mogućnosti da pruža informacije o predmetnim postupcima, a da su za sve dalje informacije nadležni kosovski sudovi.

Od kada je Euleks otopočeo svoje izvršne funkcije u pravosudnom sistemu Kosova 2008. godine, Misija je postepeno, uporedo sa porastom lokalnih kapaciteta, sa funkcionisanja u sudskim većima čiji su svi članovi bili iz Euleksa i onih sa većinom članova iz Euleksa prešla na sudska veća sa većinom lokalnih sudija, navodi se u odgovoru Euleksa.

Dodaje se da su u skladu sa mandatom od 2018. do 2020. godine, usvojenim od strane Saveta Evropske unije, Euleksu ukinute izvršne funkcije u pravosuđu, pa da su zbog toga svi policijski, tužilački i sudski spisi predmeta na kojima je Misija radila tokom svojih prethodnih mandata predati kosovskim nadležnim organima.

Izvor:RTS

Comments