Nacrtom kosovskog Zakona o visokom obrazovanju univerzitet Srbije u Mitrovici predviđen kao kosovska institucija

Nacrtom kosovskog Zakona o visokom obrazovanju za čije izglasavanje su potrebni glasovi bar četiri poslanika koji predstavljaju srpsku zajednicu u kosovskoj skupštini, predviđeno je da se Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici podvede pod kosovsku javnu instituciju visokog obrazovanja.

Ovaj nacrt zakona, koji je predložen još u novembru mesecu prošle godine, početkom marta je razmatran u skupštinskom odboru za obrazovanje u Prištini, čiji je član i poslanica Srpske liste u ostavci Verica Ćeranić.

Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici jedina je visokoškolska ustanova na srpskom jeziku na Kosovu i Metohiji i u potpunosti funkcioniše u srpskom sistemu. Većina fakulteta ove ustanove smeštena je u Kosovskoj Mitrovici od 2001.

Kao takvu, prištinska vlada ovu instituciju smatra ilegalnom, a novim nacrtom Zakona o visokom obrazovanju nastoji da ovu visokoškolsku ustanovu podvede pod „autonomnu javnu instituciju visokog obrazovanja osnovanu prema zakonu br. 03/068 o obrazovanju u opštinama Republike Kosova i Zakonu br. 03/L-040 o Lokalnoj samoupravi“.

Nacrtom Zakona se dalje predviđa i da statut, organizacija i unutrašnje procedure ove institucije funkcionišu „u skladu sa centralnim zakonodavnim okvirom Republike Kosova“.

„Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici“, u ovom nacrtu naziva se „univerzitet koji deluje u Severnoj Mitrovici“.

Nacrtom Zakona se dalje predviđa i da statut, organizacija i unutrašnje procedure ove institucije funkcionišu „u skladu sa centralnim zakonodavnim okvirom Republike Kosova“.

Kosovski ministar obrazovanja, Šućuri Bitići navodi za “KTV” da ovaj nacrt zakona predviđa brojne izmene od kojih će zavisiti kvalitet visokog obrazovanja, kako javnog, tako i privatnog.

Rekao je i „da neće odustati od Univerziteta u Severnoj Mitrovici zato što je nerazumno da institucija na Kosovu nastavi da funkcioniše po srpskom planu i programu“.

Međutim, zbog bojkota poslanika Srpske liste, Skupština Kosova ne može da se u prvom čitanju izjasni o nacrtu Zakona o visokom obrazovanju, izveštava “KTV”.

Predsedavajući Odbora za obrazovanje Skupštine Kosova, Ismail Kurteši, rekao je za KTV da je ovaj odbor nacrt ovog zakona prosledio Skupštini na glasanje još pre mesec dana, ali da zbog „izopačenosti srpskih poslanika ovaj i mnogi drugi zakoni ostaju skrajnuti“.

Kurteši je dodao i da srpski poslanici „nisu spremni da Univerzitet u Severnoj Mitrovici stave pod upravu kosovskih institucija“.

Zakon od “vitalnog interesa“ – ne može biti usvojen bez bar četiri glasa srpskih poslanika

Zakon o visokom obrazovanju spada u jedan od zakona od „vitalnog interesa“ za nevećinske zajednice i može biti izglasan samo uz duplu dvotrećinsku većinu glasova svih poslanika Skupštine Kosova, ali i dvotrećinsku većinu glasova svih poslanika iz nevećinskih zajednica. To znači da je za izglasavanje ovog zakona potreban 81 glas svih poslanika i 14 glasova poslanika iz nevećinskih zajednica. U kosovskoj skupštini ima ukupno 20 poslanika koji predstavljaju manjine, a 10 od njih predstavljaju Srbe.

Ovaj jači mehanizam zaštite nevećinskih zajednica na Kosovu, koji je preko Ahtisarijevog plana unet u Ustav Kosova, posle višegodišnjih neuspelih pokušaja da se od srpskih poslanika dobije glas za transformaciju KBS u vojsku Kosova, nedavno je zaobiđen, kada je došlo do izmena zakonskog okvira kroz tri nova zakona o KBS, kojim je predviđeno da se on transformiše u vojsku, bez izmena ustava u toj fazi.

Na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici preko 7.000 studenata

Prema službenim informacijama Ministarstva prosvete Republike Srbije dostavljenim redakciji “KoSSeva” početkom ovog meseca, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici broji 7.354 studenata, kao i 829 nastavnika i 335 nenastavnog osoblja.

Prištinski plan integracije „Univerziteta u Severnoj Mitrovici“ još od 2015

Vlada Kosova je još 2015. usvojila dokument o „Postupku prijavljivanja za radna mesta u institucijama Republike Kosovo za članove manjinskih zajednica koje imaju diplome izdate od strane Univerziteta u Severnoj Mitrovici „koji je, kako su tada objasnili, predstavljao „privremeno-prelaznu meru za integraciju kojom će se diplome koje su dobili građani Republike Kosovo učiniti važećim, u svrhu prijavljivanja za posao u javnim institucijama, a u očekivanju potpune integracije Univerziteta u Severnoj Mitrovici, u okviru kosovskog pravnog okvira.“ Cilj ovog dokumenta za kosovsku vladu i tada je bila integracija Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici u kosovski sistem visokog obrazovanja.

Studentski parlament Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici tada je demantovao ove navode i osudio izjave „političkih predstavnika institucija u Prištini, koji u svojim izjavama najavljuju integraciju Univerziteta u obrazovni sistem nepostojeće republike Kosovo“.

 

Izvor: Kossev

Comments