Zvečan: Počinje realizacija projekta “Uključi se”

Skupština opštine Zvečan je u junu 2018. godine usvojila odluku o osnivanju devet lokalnih saveta  sa namerom da poveća interakciju između lokalne samouprave i građana i da omogući građanima da utiču na procese donošenja odluka u opštini Zvečan. Opština Zvečan teži da sprovodi redovne konsultacije sa selima, naseljima i gradskim četvrtima na svojoj teritoriji kako bi osigurala da se usluge pružaju efektivnije I lokalna politika kreira prema potrebama svih građana opštine Zvečan.

Rukovodstvo opštine Zvečan želi da poveća transparentnost, odgovornost i učešće građana u lokalnoj upravi kroz pružanje pomoći predstavnicima opštine u uspostavljanju poverenja I neformalnog kontakta sa građanima a u cilju dobijanja podataka o potrebama I problemima sa kojima se suočavaju građani Zvečana.

 

Vodeći se ovim principom, 15. marta 2019. godine, doneta je odluka o sprovođenju programa pod nazivom “Uključi se koji sprovodi kabinet gradonačelnika g. Vučina Janković sa svojim timom i SO Zvečan kojom predsedava gđa Biljana Jaredić.

Program ima za cilj da kreira otvorene/neformalne kanale komunikacije između lokalnih vlasti i građana opštine Zvečan, upozna stanovnike opštine Zvečan sa predstavnicima lokalne vlasti i njihovim planovima I programima za učešće građana na opštinskom nivou.

 

Rukovodioci opštine Zvečan će održavati četiri neformalna sastanka mesečno pod nazivom “Kafa sa predstavnicima opštine Zvečan. Sastanci imaju za cilj da obezbede platformu za inkluzivnu diskusiju kako bi doprinele kulturi otvorenih razgovora u Zvečanu I kreiraju otvorene kanale komunikacije između predstavnika lokalne vlasti I građana u cilju definisanja problema sa kojima se suočavaju naši građana ali I kreiranju preporuka za njihovo rešavanje.

Građani će moći da se prijave na sastanak putem e-mail adrese: kabinet.zvecan@gmail.com (obavezno navesti ime, prezime, tema razgovora i kontakt telefon) ili lično na portirnici opštine Zvečan upisujući se u prijavnu listu.

Kandidati će biti odabirani hronološki, prema datumu I vremenu prispeća prijave.

 

Početak sprovođenja programa i prijavljivanja je 18. mart 2019. godine a sastanci sa građanima će se održavati svakog četvrtka/petka u nedelji. Program predviđa ukupno 48 sastanaka i trajaće do 31. decembra 2019. godine.

 

Radio Kosovska Mitrovica/Saopstenje

Comments