Konferencija o transparentnosti i antikorupciji: Građani da prijavljuju korupciju i da se uključe u mehanizme odlučivanja

Konferencija o antikorupciji i transparentnosti javnih institucija  održana je danas u Kosovskoj Mitrovici organizaciji NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) .

Antikorupcijske mere  počivaju na saradnji policije, sudova, tužilaštva i građana i ta saradnja postoji ali ne u dovoljnoj meri, ocenili su panelisti. Prema njihovim rečima, glavna stvar je navići građanstvo na to da imaju pravo da zahtevaju izvršavanja njihovih legalnih i legitimnih zahteva bez ekstra-naknade koju bi trebalo da daju službeniku.  Podjednako važna stvar je navesti ih da slučajeve korupcije prijavljuju, što je izuzetno teško, s obzirom na to da  idući linijom manjeg otpora, građani pristaju na  ovu vrstu „dogovora“ i time sebe dovode u poziciju nekog ko je podjednako prekršio zakon, baš kao i korumpirani.

Glavni tužilac u Osnovnom tužilaštvu u Kosovskoj Mitrovici Šućri Sulja kaže da se ozbiljnim slučajevima korupcije bavi Specijalno tužilaštvo, dok se u Osnovnom  tužilaštvu uglavnom bave sitnijim prestupima od kojih su najčešće pritužbe na saobraćajnu policiju.

„Imamo 55 slučajeva da se građani žale na saobraćajnu policiju- na severu i jugu. Nismo zadovoljni kaznama. Uglavnom su uslovne, nedovoljno oštre da bi sprečile dalji razvoj korupcije“ kaže Sulja i dodaje da se ipak najviše korupcije sreće kod raspisivanja tendera i javnih nabavki i da je korupcija najteža za dokazivanje.

Od slučajeva visoke korupcije, Sulja izdvaja slučajeve protiv gradonačelnika nekoliko opština – Vučitrna, Južne Mitrovice i Leposavića gde se radi o licu koje više nije na toj funkciji.

Šef regionalne istražne jedinice Kosovske policije Nenad Simić naglašava takođe da se građani često žale na policiju kada je korumpiranost u pitanju  ali takođe dodaje da je Policija krenula sa kako kaže „ čišćenjem redova“.

„ Podignuto je mnogo optužnica . kako će se to završiti, videćemo ali kaznena politika je malo diskutabilna“ kaže Simić i dodaje da Policija sada više polaže na transparentnost i da je stoga sada angažovana osoba koja će obavljati posao portparola i davati medijima sve one informacije na koje javnost ima pravo, odnosno one podatke koje ne remete istragu.

Šefica Administracije lokalne samouprave u Opštini Severna Mitrovica Adrijana Hodžić kaže da se ova Opština maksimalno trudi da radi transparentno i da reaguju na svaku eventualnu pritužbu.

„Svaki put kada se desi nešto što može samo da liči na korupciju, ljudi iz naše institucije su bili kažnjavani, a bilo je i slučajeva da su ostali bez radnog mesta.  Na taj način pokazali smo nula tolerancije prema nečemu što može i samo da liči na korupciju“ kaže Hodžić.

Ona je podsetila da su visoki zvaničnici  u Opštini dužni da  redovno izveštavaju Agenciju za antikorupciju o svom imovinskom stanju.

„ Takođe imamo saradnju sa Nezavisnom revizorskom komisijom gde se mi trudimo da iznesemo poteškoće sa kojima se suočavamo, trudimo se da sarađujemo najtransparentnije moguće, kako bismo dobili pravu kritiku i usmerenje za ispravljanje grešaka koje smo napravili  u poslovima za koje smo zaduženi“ kaže Hodžič i napominje da je takođe važno pojačati uključiivanje građana u mehanizme odlučivanja.

Govoreći o načinima da se građani stimulišu da prijavljuju korupciju, Hodžić predlaže čak i nagrađivanje onih koji  se osmele  da o korupciji progovore pred nadležnim organima.

Direktor NVO  Centar za zastupanje demokratske kulture Dušan Radaković napominje da se ova organizacija bavi pitanjima korupcije već šest godine i da su jedina srpska organizacija koja ima ugovor o saradnji sa Antikorupcijskom agencijom .

„Izveštaj Stejt departmenta takođe ukazuje da je prisustvo korupcije u centralnim institucijama na Kosovu veoma veliko – u ministarstvima, vladi. Korupcija je jedan od najvećih problema, a to je i uslov za viznu liberalizaciju“  rekao je Radaković.

Konferencija je održana u sklopu projekta „Transparentnost javnih institucija u četiri severne  opštine“ koji podržava Ambasada SAD  u Prištini.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments