Predavanje prof. dr Danice Grujičić u Kosovskoj Mitrovici

Fondacija za mlade prof. Dr Danica Grujičić organizuje dve tribine u Kosovskoj Mitrovici  koje će se održati u petak 8. marta.

Prva tribina će se odžati u amfiteatru Medicinskog fakulteta u 12h i namenjena je prvenstveno studentima medicine

Druga tribina će se održati u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka u 15h i namenjena je studentima ostalih fakulteta, učenicima, građanima…

Prof. Dr Danica Grujičić je školu završila u Moskvi, gde je i započela studije. Magistrirala i doktorirala u Beogradu. Redovni je profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, prva žena šef Katedre Hirurgije sa anesteziologijom od osnivanja, predsednik Komisije za psihoaktivne supstance Ministarstva zdravlja, načelnica Odeljenja za Neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije, direktno zaslužna za dobijanje Gama noža, a trenutno rukovodi projektom izgradnje Centra i nabavljanja Iks noža. Objavila je preko 250 naučnih radova.

Na predavanju će predstaviti fondaciju koja nosi njeno ime, a koja ima za cilj da osnaži i motiviše mlade ljude da se obrazuju. Cilj naše fondacije je pronalaženje mladih talenata iz sveta nauke, umetnosti i sporta i njihovo stipendiranje ili finansiranje kako bi mogli u najboljem svetlu da prikažu svoj talenat. Govoriće o reformi kompletnog obrazovanja i zdravstva u sklopu podrške mladima da ostanu u svojoj zemlji i postanu najbolji u svojim profesijama, odgovaće na pitanja građana.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments