Službenici PIK završili obuku o borbi protiv korupcije koju je organizovao OEBS

Specijalizovani program obuke od 4 modula koji je organizovala Misija OEBS-a na Kosovu za 49 službenika Policijskog inspektorata Kosova (PIK) o borbi protiv korupcije i povećanju integriteta policije završen je danas u Prištini.

Ovi moduli, održani u protekla dva meseca obuhvatali su: Krivična istraga finansijskih nepravilnosti i korupcije u radu policije (od 14. do 18. januara); Rad sa doušnicima i uzbunjivačima i njihova zaštita (od 28. januara do 1. februara); Analiza i procena rizika od korupcije u radu policije (od 11. do 15. februara); i Provera integriteta (od 25. februara do 1. marta).

“Ovaj program osmišljen je da unapredi istražne kapaciteta PIK-a kako bi efikasno obavljao svoju nadzornu ulogu nad radom policije”, izjavio je Ake Roghe, direktor Odeljenja za sigurnost i javnu bezbednost Misije OEBS-a na Kosovu.

“Unapređenje veština službenika PIK-a i uspešno pozivanje policijskih službenika na odgovornost povećaće poverenje šire javnosti u pravičnu i nepristrasnu istragu navodnih slučajeva nezakonitog postupanja policijskih službenika”, dodao je Roghe.

Službenici PIK-a pohađali su obuku koju su održali stručni predavači iz Italije, Ujedinjenog Kraljevstva i Kanade. Oni su produbili svoje znanje o sprovođenju krivične istrage navodnog nedoličnog ponašanja službenika policijemetodama koje se koriste za efikasno sprovođenje finansijskih istraga u skladu sa najboljim međunarodnim standardima, radu sa doušnicima i uzbunjivačima i njihovoj zaštiti, sprovođenju analize i procene rizika i istražili su najbolje prakse koje se tiču mehanizama i povezanih metoda za proveru integriteta i kako ti mehanizmi mogu doprineti da se u radu Policije Kosova obezbedi primena najboljih etičkih standarda.

Ovaj program obuke podržala je delegacija Italije pri OEBS-u u Beču.

 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments