RTV Gračanica dodeljena najbolja bonitetna ocena za uspešno poslovanje u 2018. godini

RTV Gračanica dobitnik je najviše bonitetne ocene A+ za 2018. godinu. Poslovanje RTV Gračanica u prethodnoj godini ocenjeno je na osnovu svih finansijskih parametara sa najvišom ocenom za bonitet na osnovu stručne procene i analize poslovanja privrednih subjekata na području Republike Srbije od strane jedne od najrenomiranijih finansijskih kuća na svetskom nivou – londonske kompanije „CompanyWall Ltd.“.

Bonitetna ocene je izrađena na temelju prihoda, dugovanja, dobiti, kreditne sposobnosti, platne sposobnosti kao i ostalih finansijskih činilaca, koji se uzimaju u obzir pri izračunavnju ocene.

Preduzeća sa visokom bonitetnom ocenom su pouzdani partneri, lakše posluju, imaju više mogućnosti za dodelu sredstava iz proračuna ili evropskih fondova jer je ona pokazatelj uspešnosti i kvalitetnog poslovanja.

Ovaj sertifikat potvrđuje da je poslovni subjekt u grupi preduzeća sa najboljom bonitetnom ocenom u Republici Srbiji.

 

Izvor: RTV Gračanica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."