“Pripajanje Kosovu Polju dovešće do iseljavanja Srba”

Meštani Ugljara i Preoca koji bi uskoro mogli da postanu stanovnici opštine Kosovo Polje o tome ne znaju gotovo ništa. Predstavnici dve lokalne samouprave, koji su u svojim parlamentima usvojili odluku o „uređenju katastarskih zona“, nisu ih o tome obavestili.

Koji će delovi Preoca i Ugljara, prema predlogu o „uređenju katastarskih zona“, pripasti Opštini Kosovo Polje i dalje je nejasno. Objašnjenje o tome za RTV Kim nisu hteli da daju ni gradonačelnik Gračanice Srđan Popović, ni direktor Odeljnja za katastar Nebojša Sudimac.

Retki su i meštani Preoca i Ugljara koji su bili zainteresovani za razgovor sa našim novinarima na ovu temu. Uglavnom su nam kazali da nisu upućeni u namere predstavnika dve lokalne samouprave i da ne znaju koji bi delovi sela pripali opštini Kosovo Polje.

“Ne znam tačno, neko kaže da će to biti od škole levo. Mislim da će to biti dobar povod za prodaju kuća i biće zaista teško za opstanak“, kazao je Saša Vučić iz Ugljara.

Ni predsednik sela Srđan Živković nije obavešten o “razgraničenju“. Za ovu odluku je, kako kaže, saznao iz medija. I on smatra da bi pripajanje dela Ugljara Kosovu Polju uticao na prodaju imovine i iseljavanje Srba.

“Mislim da (odluka) može da bude štetna po Srbe koji se nalaze u opštini Gračanica. Verovatno bi se pojačala i prodaja srpskih imanja i kuća u selu“, kazao je Živković.

Zbunjeni su i meštani Preoca. Ni oni nisu obavešteni o nameri predstavnika dve opštine.

“Pominjalo se nešto prema Marigoni, ali zvanično nam niko ništa nije rekao, niti je dolazio ko iz Opštine. Ja to nisam shvatio ozbiljno, ali bolje da budemo u opštini Gračanica nego da budemo ogromna manjina“, rekao je Živorad Spasić iz Preoca.

“Ne znam ništa o tome. Niko nije ništa pitao, čula sam da će biti neke podele, ali stvarno ne znam“, kazala nam je Ljubinka Đurđević iz Preoca.

Predlog predsednika Opštine Gračanica Srđana Popovića o „uređenju katastarskih zona“, nakon SO Gračanica prihvatili su i odbornici SO Kosovo Polje. Odluku da se delovi Preoca i Ugljara pripoje Kosovu Polju opravdava jedini srpski odbornik u tamošnjoj Skupštini, Ljubiša Ćirković. Za razliku od čelnika Opštine Gračanica, Ćirković je u telefonskoj izjavi pokušao da da objašnjenje.

“Naselje koje je naseljeno Albancima na teritoriji Preoca je Marigona. U Ugljaru, to je naselje koje se naziva Emširovo, teritorija na kojoj isključivo žive Albanci. Ne znam šta će Albanci dobiti, ali Srbi ne gube ništa. Ako bi se kompletno Ugljare pripojilo Kosovu Polju onda bi to to već bio problem, ovako nema nikakvih problema. Faktički, kompletno Ugljare i dalje pripada Opštini Gračanica“, kazao je Ćirković.

Ministarstvo Administracije i lokalne samouprave ocenilo je da je međusobno uređenje katastarskih linija Opštine Kosovo Polje i Opštine Gračanica za katastarske zone Preoce i Ugljare u saglasnosti sa zakonskim odredbama i kao takva može proizvesti pravni efekat.

U međuvremenu, u Opštini Kosovo Polje pokrenuta je inicijativa za prikupljanje potpisa meštana Ugljara za pripajanje toj opštini.

 

Izvor: RTV Kim

Comments