Škola u Kosovskom Pomoravlju primer za celu Srbiju

Zašto za Osnovnu školu “Desanka Maksimović” u Kosovskoj Kamenici kažu da je škola za 21. vek? Zbog čega nećete pogrešiti ako kažete da može da bude primer za celu Srbiju? Zbog toga što tri godine zaredom osvaja jedno od prva tri mesta kao najuspešnija među sedamdesetak osnovoobrazvnih ustanova u Srbiji? Zbog toga što sama proizvodi nastavna sredstva? Ili zbog toga što uskoro počinje sa digitalnom nastavom? Odgovor bi bio: od svega pomalo.

U Osnovnoj školi “Desanka Maksimović” u Kosovskoj Kamenici uspešno radi radionica za izradu nastavnih sredstava i različitih predmeta od drveta i drugih materijala. Rade pomoćni radnici, nastavnici, ali i deca, što i jeste najvažnije. Vrvi kao u košnici. Za sat vremena, koliko je naša ekipa boravila u ovoj školi, mališani su sastavili 60 štafelaja, kaže nastavnik tehničkog i informatičkog obrazovanja Dragan Krstić. Od prošle školske godine uveden je i novi predmet – tehnika i tehnologija, koji, takođe, predaje nastavnik Krstić.

“Štafelaj pripada nastavnom sredstvu koje smo napravili u korelaciji dva nastavna predmeta: likovnog i tehničkog obrazovanja. Inače, nabavljamo daske na stovarištu, u radionici se režu u delove, a novi predmet doneo je nove ideje, koje se realizuju na časovima tehničkog obrazovanja”, objašnjava nastavnik Krstić.

Direktorka škole Jadranka Vasić ponosno ističe koliko je predmeta do sada napravljeno, podseća da su zahvaljujući IOM-u i britanskoj ambasadi na Kosovu dobili mašine, a  novcem nastavnika i roditelja, napravili radionicu u kojoj su mašine smeštene. Najavljuje i da će Osnovna škola “Desanka Maksimović” u Kosovskoj Kamenici za oko mesec dana ispuniti standarde škole za 21. vek.

“Počinjemo nastavu u devet novih digitalnih učionica. Pet će se nalaziti u matičnoj školi, a četiri će biti raspoređene po izdvojenim odeljenjima. Na ovaj način zadovoljićemo stadndarde škole za 21. vek. Jer, od školske 2018/2019. godine, prvi put u nastavi se koriste digitalni udžbenici za prvi i peti razred. Nastava se digitalizuje i prijemčivija je i jasnija deci koja znanja stiču vizuelnom metodom. Za takav vid nastave potrebni su računar ili laptop, projektor i platno ili elektronska interaktivna tabla”, kaže za Puls direktorka ove škole Jadranka Vasić.

I to nije sve. Vasićeva kaže da će po projektu koji je škola dobila zajedno sa Gimnazijom, čiji učenici pohađaju nastavu u istoj zgradi, biti uskoro opremljena i kabinetom za uvođenje dece u preduzetništvo, projektnu nastavu i tematsko planiranje, što takođe pripada standardima škole za 21. vek.

 

Izvor: RTV Puls

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."