Misija OEBS-a obučava Policiju Kosova u prepoznavanju nasilja u porodici

Misija OEBS-a na Kosovu održala je petodnevni kurs za buduće predavače u oblasti prepoznavanja nasilja u porodici za policijske jedinice zadužene za rad u zajednici. Kurs je održan od 27. do 31. avgusta 2018. u Kosovskoj akademiji za javnu bezbednost u Vučitrnu.

Kurs je bio usredsređen na rane pokazatelje poput fizičkih dokaza i psiholoških znakova kod žrtve; prvu reakciju policije i pomoć žrtvama nasilja u porodici i seksualnog zlostavljanja; kao i na osiguravanje bezbednosti uključenih policijskih službenika i žrtava. 

„Borba protiv nasilja u porodici predstavlja prioritet za Misiju“, rekao je Kilijan Val, zamenik šefa Misije OEBS-a na Kosovu.

„Prevencija je od presudnog značaja za delotvorno smanjenje slučajeva nasilja u porodici. Podržavamo Policiju Kosova u nastojanju da produbi znanje i skup veština kojim raspolažu policijski službenici sa aspekta prevencije. To će im omogućiti da propisno prepoznaju rane pokazatelje nasilja u porodici i da odreaguju pre nego što se nešto desi.“

Ramadan Krasnići, policijski vodnik, rekao je da je kurs predstavljao odličnu priliku da se spoznaju novi pristupi za postupanje u slučajevima nasilja u porodici. 

„Zajedno sa takvim aktivnostima obuke u budućnosti, moramo da se usredsredimo i na podizanje svesti javnosti o nasilju u porodici i na unapređenje naše saradnje sa njom, da bismo tu negativnu pojavu sveli na minimum.“

Nakon kursa, učesnici će postati sertifikovani predavači i osmisliće sličan kurs obuke koji će održavati za svoje kolege službenike zadužene za patrolu u njihovim policijskim stanicama. 

Misija OEBS-a na Kosovu zadužena je za zaštitu i unapređivanje ljudskih prava i prava zajednica, demokratizaciju i razvoj sektora javne bezbednosti. Redovno održava napredne i specijalizovane kurseve obuke za organe za sprovođenje zakona da bi dodatno unapredila njihove kapacitete.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."