SO Zvečan: Formirana Komisija za osobe sa posebnim potrebama

Na današnjoj redovnoj sednici Skupštine opštine Zvečan, sedmoj po redu, usvojena je tačka koja se tiče pripreme javne rasprave o budžetu opštine Zvečan za 2019. godinu, šestomesečni izveštaj opštine Zvečan, kao i izveštaj o radu Centra za socijalni rad.

“Na ovoj sednici smo predvideli one stvari koje su trebale da se raspravljaju kao što je šestomesečni finansijski izveštaj, gde izvršna vlast uopšte troši novac. Pored toga imali smo izveštaj Centra za socijalni rad o potrebama ugroženih lica na prostoru opštine Zvečan” poručila je predsedavajuća SO Zvečan Biljana Jaredić.

Na sednici je pripremljena javna rasprava koja se tiče budžeta opštine Zvečan.

“Imali smo i odluku o oranizovanju javne rasprave o budžetu što naravno doprinosi transparentnosti opštine, jer jedno demokratsko društvo mora imati javne rasprave koje podrazumevaju učešće svih građana u kreiranju budžeta za narednu godinu. Svaka sugestija građana u vezi budžeta biće razmatrana kasnije u skupštini” istakla je Jaredić.

Javna rasprava će se održati 25. septembra, a građani će naknadno biti informisani o tome gde će ona biti održana.

Između ostalog, osnovana je Komisija za osobe sa posebnim potrebama.

“Pored toga, iz Ministarstva nam je stigla odluka o formiranju Komisije za osobe sa posebnim potrebama. Formirali smo Komisiju i ta odluka će biti dostavljena Ministarstvu koje će pomoći u sprovođenju novog zakona koji se tiče osoba sa invaliditetom” dodala je Jaredić.

Za članove Komisije za lica sa posebnim potrebama izabrani su Ivan Vasić, Goran Spasojević, Cveta Radovanović, Ljiljana Aksentijević i Dobrivoje Milojević.

 

 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments