COD Savetovalište za osobe sa invaliditetom i njihove porodice

Početak rada Savetovališta za osobe sa invaliditetom i njihove porodice koju realizuje NVO COD je još jedna u nizu aktivnosti vezana za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom na severu kosova, koja ima za cilj adaptiranje ovih problema u našem društvu, kazao je za program Radio Kosovske Mitrovice, Marko Marjanović  projekt menadžer.

Marjanović navodi da je osnovna ideja ove aktivnosti kako na stručan način i profesionalnu podršku pomoći osobama sa invaliditetom u vidu psiho socijalne podrške i pružanje svih drugih informacija koje su im potrebne, i da ih uputi kako ostvariti svoja prava koja ih zakonom sleduju, a iz razno raznih razloga nisu u mogućnosti da ih uživaju.

“Aktivnosti će se odvijati u prostorijama organizacije i radom na terenu u vidu psiho-sociološkog istraživanja, kako bi se stekao uvid u kakvom stanju žive porodice koje imaju osobu sa invaliditetom kao svog člana. Krajnji cilj je izrada predloga praktičnih politika koje bi dovele do konkretnok boljitka na severu Kosovo što se tiče osoba sa invaliditetom”, ističe Marko Marjanović.

Tokom ovog projekta planirano je da se obidje oko 700 porodica na severu kosova, nakon čega će biti doneti i konkretni istraživački zaključci. Inače, Centar za osobe sa invaliditetom i njihove porodice je počeo sa radom, interesovanja ima, a info telefon je 066-9801414.

 

 

Izvor Radio Kosovska Mitrovica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."