Apelacioni sud Kosova odbio zahtev za odbacivanje optužbe Darka Tasića

Apelacioni sud Kosova potvrdio je odluku Osnovnog suda u Prizrenu, kojom je odbijen zahtev za odbacivanje optužbe advokata Dejana A. Vasića branioca Darka Tasića iz Male Kruše, od strane Specijalnog tužilaštva Kosova optuženog da je izvršio krivično delo ratnog zločina.

Tasić se zajedno sa drugim stanovnicima Male Kruše optužuje da je tokom rata učestvovao u spaljivanju većeg broja leševa streljanih Albanaca, kao i pljačkama pokretne imovine ubijenih.

“Čak i da je moguće narušiti dostojanstvo leša, takva radnja čak i pod pretpostvakom da je izvršena, nije predviđena kao krivično delo ratnog zločina, kao što ni navodna krađa skromnog pokućstva takođe ne može biti radnja izvršenja ovog dela”, tvrdi advokat Dejan A. Vasić i dodaje da su ga upravo ovi razlozi motivisali da od suda zatraži odbacivanje ove optužnice, što je odlukom žalbenog suda za sada odbijeno.

“S obzirom na to da sam o ishodu žalbenog postupka informisan putem sajta suda, po prijemu pisanog otpravka odluke, odlučiću i o eventualnom zahtevu za zaštitu zakonitosti o kojoj bi odlučivao Vrhovni sud Kosova”, izjavio je advokat Dejan A. Vasić.

 

Izvor: Radio Kontakt plus

Comments