Opština Zvečan aktivno uključuje građanstvo u mehanizam odlučivanja

Skupština opštine Zvečan je usvojila Pravilnik o organizaciji i saradnji opštine Zvečan sa selima, naseljima i gradskih četvrtima. Pravilnik reguliše organizaciju i saradnju Opštine sa selima, naseljima i gradskim četvrtima na teritoriji Opštine Zvečan u vršenju aktivnosti koje su isključivo u sopstvenoj nadležnosti Opštine, saopštemp je danas iz Kabineta gradonačelnika Vučine Jankovića.

Takođe, Skupština opštine Zvečan je usvojila Odluku o formiranju komisije za izbor lokalnih saveta koju čine 7 članova (predstavnici Skupštine Opštine, izvršne vlasti, organizacija civilnog društva i predstavnici sela).

„Opština Zvečan teži ka uspostavljanju strukturnih kanala komunikacije sa građanima koji će omogućiti doprinos obe strane u postavljanju prioriteta i ciljeva, prenos informacija iz zajednica i ukažu na probleme i izazove sa kojima se suočavaju i prate sprovođenje lokalnih politika i procenjuju njihove ishode“ obrazloženo je u saopštenju.

Gradonačelnik opštine Zvečan  Vučina Janković ističe da će se opština Zvečan u narednom periodu fokusirati na tri  ključna elementa za učešće građana u procesu donošenja i to: transparentnost, odgovornost I učešće.

„Povećana saradnja Opštine Zvečan sa svojim građanima će nam olakšati upravljanje time što će nam pomoći u identifikaciji prioriteta politike na osnovu informacija dobijenih od samih građana i omogućiti zvaničnicima i donosiocima odluka da iskoriste prednosti znanja lokalnih zajednica i drugih zainteresovanih strana, što je potrebno za formiranje efikasne lokalne politike“ istakao je  Janković.

Komisija za formiranje lokalnih saveta funkcionisaće do kraja avgusta kada se očekuje da  Lokalni saveti budu formirani.

Comments