Upravljački tim za uspostavljanje ZSO: Prostorno planiranje jedan od ključnih elemenata budućeg razvoja

Upravljački tim za uspostavljanje Zajednice srpskih opština sastao se danas sa predstavnicima opština sa srpskom većinom zaduženim za urbanizam, stambena pitanja i prostorno planiranje.

Na sastanku je konstatovano da je oblast prostornog planiranja, u kojoj će, prema Prvom briselskom sporazumu, Zajednica srpskih opština imati nadležnosti, jedan od ključnih elemenata funkcionisanja lokalnih samouprava i temelj budućeg razvoja opština, i da bi morala da ubuhvati oblasti urbanog i ruralnog planiranja, kao i oblast zaštite životne sredine.

Predstavnici opština objasnili su sa kakvim se problemima svakodnevno suočavaju i predočili na koji bi način sisteme za koje su nadležni trebalo organizovati i učiniti efikasnijim i funkcionalnijim u okviru buduće Zajednice srpskih opština.

Oblast urbanog planiranja, kako je konstatovano, trebalo bi, između ostalog, da obuhvata komunalnu infrastrukturu i komunalne delatnosti, uređivanje stambenih odnosa i stambenog poslovanja, inspekcijski nadzor, aktivnosti na lokalnim i regionalnim urbanističkim planovima, poslove upravljanje javnim površinama, javnog premera i održavanja katastra nepokretnosti, eksproprijacije zemljišta namenjenih za izgradnju infrastrukture i objekata od javnog interesa…

Učesnici sastanka saglasili su se da bi oblast ruralnog planiranja buduće ZSO morala da obuhvata realizaciju lokalnih planova u vezi sa razvojem poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva i lovstva, unapređenja poljoprivrednog zemljišta, voda i šuma, zaštitu i inspekcijski nadzor u ovim oblastima, upravljanje i dodelu na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini korišćenje, zdravstvenu zaštitu životinja i bilja, veterinarsku, sanitarnu i fitosanitarnu inspekciju u proizvodnji i prometu životinja, bilja i sadnog materijala…

Sagovornici su ocenili da bi Statutom Zajednice srpskih opština trebalo da bude obuhvaćena i oblast zaštite životne sredine i upravljanje prirodnim resursima i dobrima.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica, saopštenje

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."