Upravljački tim za uspostavljanje ZSO sa predstavnicima obrazovnog sistema

Upravljački tim za uspostavljanje Zajednice srpskih opština razgovarao je danas sa predstavnicima obrazovnog sistema o načinima na koje bi ta oblast trebalo da bude tretirana u nacrtu statuta Zajednice.

Članovi Upravljačkog tima precizirali su da će se, u skladu sa relevantnim sporazumima iz Brisela, nadležnost Zajednice srpskih opština protezati na oblast koja obuhvata predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje i visoko obrazovanje.

Predstavnici obrazovnog sistema naglasili su da je strateški važno osigurati pravo da ustanove tog sistema budu povezane sa odgovarajućim ustanovama van teritorije buduće Zajednice.

Takođe, oni su istakli da bi, među nadležnostima obrazovnog sistema nad kojim će nadzor imati Zajednica srpskih opština, trebalo da budu i učenički i studentski standard, izrada programa i planova rada, vrednovanje rada i nadzor nad stručnim usavršavanjem zaposlenih, unapređivanje društvene brige nad učenicima i studentima.

Ekspertski tim za obrazovanje, koji su predvodili rektor Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici Rade Grbić i načelnica Školske uprave Jasmina Dedić, konstatovao je da od odbrane prava na kvalitetno školovanje zavisi i budućnost srpskog naroda, kao i očuvanje njegovog identiteta, kulture i tradicije.

Sastanku je prisustvovalo i više direktora i predstavnika osnovnih i srednjih škola iz opština sa većinskim srpskim stanovništvom.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."