Upravljački tim sa Todosijevićem o nacrtu statuta ZSO

Upravljački tim za uspostavljanje Zajednice srpskih opština sastao se danas sa ministrom administracije lokalne samouprave Ivanom Todosijevićem i informisao ga o dosadašnjem toku rada na nacrtu statuta Zajednice.

Članovi Upravljačkog tima predočili su ministru Todosijeviću da su u proteklom periodu imali više produktivnih sastanaka sa ekspertskim grupama, kako bi nacrt statuta u najboljoj mogućoj meri odgovorio na realne potrebe srpskog naroda u oblastima za koje će Zajednica srpskih opština, u skladu sa dogovorima u Briselu, biti nadležna.

Upravljački tim je dodao da će nastaviti da redovno informiše Ministarstvo administracije lokalne samouprave o svom radu, i da je u ovome trenutku najveći problem to što se odbori za implementaciju dve strane ne sastaju kako bi bili informisani o do sada urađenom i dali eventualne smernice.

Ministar Todosijević ponudio je Upravljačkom timu svu potrebnu tehničku pomoć i podršku za neometan rad.

Upravljački tim je izrazio zahvalnost zbog podrške koju mu je administracija u Prišini, posredstvom ovoga minisarstva i lokalnih samouprava, pružila u realizaciji poslova koji su mu povereni briselskim dogovorima.

Radio Kosovska Mitrovica ,saopštenje

Comments