KONKURS ZA AMATERSKU UMETNIČKU FOTOGRAFIJU

Kulturni centar “Dragica Žarković” Kosovska Mitrovica u saradnji sa Fakultetom umetnosti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici objavljuje KONKURS ZA AMATERSKU UMETNIČKU FOTOGRAFIJU

 

Tema: Portret, pejzaž, priroda ili slobodna tema.

 

Pravo na učešće imaju svi koji su punoletni i amaterski se bave fotografijom.

Svaki učesnik ima pravo da pošalje po jednu fotografiju na tri zadate teme,

ukupno tri fotografije do 03.06.2018.

 

Fotografije pod šifrom slati elektronski na email kcentarkm@yahoo.com

u JPG formatu 2000 pixela po dužoj strani 72 DPi.

Svaki fajl ne sme da bude veći od 5MB.

Konkurs važi od dana objavljivanja u elektronskim medijima /18.05.2018./ Rezultati konkursa biće objavljeni 11.06.2018.

 

Nagrade:

1.mesto 15.000,00 dinara,

2.mesto 10.000,00 dinara,

3.mesto 5.000,00 dinara

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."