Hodžić: Najveći projekat u 2018. kompletna rekonstrukcija ulice Lole Ribara

Na sednici SO Severna Mitrovica predstavljen je  tromesečni finansijski izveštaj opštine ,  izveštaj o radu gradonačelnika Gorana Rakića i izveštaj komandira policijske stanice Severna Mitrovica Đorđa Karamarkovića.

U prva četiri meseca ove godine , broj prijava , prekršaja i intervencija u odnosu na isti period prošle godine je primetno manji , dok je broj rasvetljenih krivičnih dela nepoznatih počinioca porasao u odnosu na početak prošle godine , istakao je komandir policijske stanice Severna Mitrovica Đorđe Karamarković.

Glavna izvršna službenica opštine Severna Mitrovica Adrijana Hodžić rekla je da se očekuje da ubrzo počinje realizacija projekata usvojenih prošle godine u okviru Skupštine opštine Severna Mitrovica, a jedan od najvećih planiran za ovu godinu je kompletna rekonstrukcija ulice Ive Lole Ribara.

“Finansijski troškovi u prva tri meseca Opštine Severna Mitrovica iznose 494 000 eura, od toga 400 000 evra ide na plate i dnevnice. U prva tri meseca naša opštinska administracija je radila na tenderskim procedurama za objavljivanje svih kapitalnih investicija onih projekata usvojenih prošle godine u okviru Skupštine. Očekujemo da ćemo uskoro početi sa realizacijom istih, a jedan od najvećih projekata koji će opština Severna Mitrovica raditi u ovoj godini jeste kompletna rekonstrukcija, zajedno sa rasvetom, ulice Ive Lole Ribara. Očekujem da ćemo uspeti da realizujemo planove opštine Severna Mitrovica krajem septembra ili eventualno u oktobru” rekla je Hodžić.

Na sednici je predstavljen tromesečni izveštaj o radu gradonačelnika Gorana Rakića.

“Prvih tri meseca svake godine , radi se presek rezultata koje je opština postigla u prethodnoj godini . Cilj je zapravo da se identifikuju sve poteškoće i problem koje smo eventualno napravili u toku prethodne godine kako bi smo korigovali naš rad. Između ostalog , određeni su službenici koji moraju ponovo ići na sertifikaciju u zavisnosti od usluge koju pružaju . Govorim o specifičnim uslugama za koje se obnavlja sertifikacija i na taj način naši službenici dobijaju pristup , tako da mogu da izađu u susret našim građanima i tako pružaju usluge. Gradonačelnik je jako angažovan na političkim procesima, opština Severna Mitrovica je obojena visokom politikom, međutim, gradonačelniku je prioritet pre svega stabilnost i mir, pa ćemo se rukovoditi i dalje tako, trošićemo u skladu sa planovima” izjavila je Hodžić .

Hodžić je rekla da je saradnja sa donatorima nastavljena, konkretno u pitanju je UN Habitat, koji sa opštinskim Direkcijom za katastar, urbanizam i geodeziju radi na sastavljanju podataka i nacrta opštinskog i urbanističkog razvojnog plana opštine Severna Mitrovica.

Današnjoj sednici prisustvovalo je 17 od ukupno 19 odbornika.

 

 

Comments