Gračanica: Održan Sajam obrazovanja

U Domu kulture u Gračanici održan je Sajam obrazovanja namenjen učenicima završnih razreda osnovin škola na centralnom Kosovu.

Direktori, profesori i učenici osam srednjih škola na centralnom Kosovu koje rade po planu i programu Ministarstva obrazovanja Vlade Republike Srbije, pokušali su da svršenim osnovcima na najbolji mogući način predstave svoje programe i tako im pomognu u donošenju odluke o daljem smeru njihovog obrazovanja.

“Ekonomsko-trgovinska je srednja stručna škola. U našoj školi, pre svega, mogu dobiti određeno stručno obrazovanje sa kojim mogu da se zaposle posle završetaka škole. Isto tako pripremljeni su za dalje školovanje, kako na srodnim fakultetima tako i na svim drugim jer se svi opšti obrazovni predmeti uče do četvrte godine“, istakla je direktorica Ekonomsko-trgovinske škole u Lapljem Selu Dragica Mitić.

“Medicinska škola ima dugogodišnju tradiciju. Nakon završene srednje škole naši učenici mogu da rade ono za šta su se školovali. To je srednja stručna škola i stiču sve kvalifikacije da odmah počnu da rade“, kazala je profesorica Zdravstvene nege u Medicinskoj školi Aleksandra Vasić.

“Povoljnost naše škole što naši učenici u  sklopu školovanja polažu vozački ispit potpuno besplatno“, napomenuo je direktor Saobraćajne škole Dejan Petković.

Među učenicima koji su posetili Sajam obrazovanja bilo je onih koji su odavno odlučili koju će školu da upišu, ali i onih neodlučnih koji se i dalje dvoume.

“Upisaći Gimnaziju, smer prirodno-matematički jer mi matematika dobro ide“, kazala je Anastasija Mirić iz Preoca.

Sajam obrazovanja se u Gračanici održava treću godinu zaredom. Organizuje ga Dom kulture Gračanica u saradnji sa osnovnim i srednjim školama na centralnom Kosovu i Opštinom Gračanica.
Izvor: RTV Kim

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."