Svečano otvorene nove prostorije EU Info centra u KM

Povodom Dana Evrope koji se obeležava 9. maja , danas je u Severnoj Mitrovici u svečano otvorena nova kancelarija EU Info Centra .

Svečanom otvaranju centra prisustvovala je i šefica kancelarije Evropske Unije na Kosovu Natalija Apostolova koja je poručila  da je cilj preseljenja EU info centra  na novu lokaciju nedaleko od glavnog mosta, razvijanje multietničkih odnosa na celom Kosovu. 

Menadžer EU Info centra Milan Milosavljević je pozvao sve ljude da dođu svakog randog dana od 9h do 6h , da se informišu o Evropskoj Uniji na najbolji mogući način.

“Kao što znate svih ovih godina , tačnije ovih šest godina koliko koleginica Marija i ja radimo , kako su mediji na severu rekli ovo je najbolji projekat Evropske Unije i najbolja vidljivost Evropske Unije u smislu promovisanja njihovih vrednosti . Organizovali smo preko 300 događaja , imali smo na stotine učesnika , sarađivali sa svim institucijama , nevladinim sektorom , medijima , biznis sektorom i svim induviduama koje znače ovom gradu ” rekao je Milosavljević.

On je dodao da je cilj Info centra bio da približi evropske vrednosti građanima i da upoznaju građane sa misijom Evropske Unije na Kosovu a sa druge strane da upoznaju  građane Severnog Kosova sa Evropskom Unijom .

Danas je svečano uručena i nagrada u iznosu od 500 evra  Srđanu Coniću, autoru pobedničkog plakata na temu promocije obrazovanja, na konkursu koji je u prethodnom periodu organizovao EU Info centar. 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."