Predstavljen dokument o profilizaciji interno raseljenih lica

U cilju jačanja procesa povratka kroz uspostavljanje institucionalnih mehanizama saradnje sa ministarstvima koja trebaju biti uključena u proces povratka i partnerima na regionalnom i međunarodnom nivou, a na inicijativu ministra Dalibora Jevtića, Ministarstvo za zajednice i povratak je danas predstavilo finalni dokument o profilizaciji raseljenih lica.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva za povratak i zajednice, dokument ima za cilj da predstavi demografski profil raseljenih lica na Kosovu.

“Ovim dokumentom, predviđeno je da se identifikuju potrebe raseljenih lica kao i načini kako bi oni dobili pristup svojim pravima. Dokument o profilizaciji, pored Uredbe o raseljenim licima koja je usvojena početkom ove godine, će biti od velike koristi s obzirom da smo u procesu izrade nove Strategije 2019-2022. kao i inicijative o donošenju Zakona o raseljenim licima. Sve ovo zajedno je deo inicijativa gospodina Jevtića sa jasnom vizijom i ciljevima”, rekao je generalni sekretar MZP Nenad Stojčetović, tokom predstavljanja dokumenta.

Nakon procesa profilisanja MZP planira da da snažnu podršku u vidu obezbeđivanja neophodnih koraka u cilju omogućivanja da se raseljenima obezbedi smeštaj, obrazovanje, zdravstvena zaštita, bezbednost, povratak i zaštita imovinskih prava, uključujući i potrebu da se reše slučajevi uzurpacije privatne imovine.

„Sve ove oblasti zahtevaju efikasniju saradnju među institucijama koje trebaju biti uključene u proces povratka”, naglasio je Stojčetović.

Tokom predstavljanja dokumenta konstatovano je da postoji potreba za boljom regionalnom koordinacijom između nadležnih institucija u okruženju u planiranju i sprovođenju projekata i aktivnosti koji se odnose na proces povratka.

Izradu dokumenta o profilizaciji finansiralo je Ministarstvo za zajednice i povratak, dok su pomoć u ovom procesu dali Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, UNHCR, Danski savet za izbeglice i Kosovska agenciji za statistiku.

 

Izvor : TV Most

Foto : MZZP

Comments