Gračanica: Prijavljivanje problema preko elektronske platforme

Građani opštine Gračanica mogu prijavljivati komunalne probleme lokalnoj samoupravi putem onlajn aplikacije (popravi.org) , zahvaljujući danas potpisanom sporazumu između Opštine Gračanica i NVO “Demokratija Plus”.

U cilju omogućavanja lakšeg prijavljivanja komunalnih problema, poboljšanja i unapređenja javnih usluga, sporazum koji definiše saradnju na pokretanju elektronske platforme, preko koje će se primati prijave građana, potpisali su direktor Odeljenja javnih službi opštine Gračanica Vladica Trajković i predstavnik NVO “Demokratija Plus” Stefan Filipović.

Prema rečima Filipovića, ova platforma omogućiće građanima da od kuće sa kompjutera ili putem pametnih telefona sa lica mesta pošalju fotografije ili prijave neki komunalni problem bilo gde u našoj opštini.

“Bilo da se radi o smeću, problemu sa kanalizacijom, putnom infrastrukturom građani će veoma lako moći da prijave problem tako što će preko elektronske platforme – popravi.org – poslati fotografiju i opisati problem”, kazao je Filipović.

Direktor odeljenja javnih službi opštine Gračanica Vladica Trajković očekuje poboljšanje u pružanju usluga i rešavanju aktuelnih problema.

“Ovo će sigurno unaprediti komunikaciju građana i opštinskih servisnih službi. Opština Gračanica će nakon prijavljenog problema u skladu sa svojim mogućnostima pokušati da što hitnije reši nastali odnosno prijavljeni problem”, kaže Trajković.

Projekat finansira nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ .

 

Izvor : Radio Gračanica

Foto : Radio Gračanica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."