Sačinjavanje spiska za novčanu pomoć bebama rođenim u drugoj polovini 2017.

Gradstaka Uprava za zdravstvo, socijalnu politiku i društvenu brigu o deci grada Prištine, obaveštava porodice koje žive na teritoriji grada Prištine, a imaju decu koja su rođena u drugoj polovini 2017. godine, odnosno u periodu od 01.jula do 31. decembra 2017. da se jave od 07.- 14. februara 2018.u periodu od 09-13 časova službi Gradske Uprave za zdravstvo, socijalnu politiku i društvenu brigu o deci, radi sačinjavanja spiska za isplatu jednokratne novčane pomoći.

Roditelji-majke novorođene dece dužne su da na uvid prilože ličnu kartu i fotokopiju izvoda iz MKR za novorođenče.

Comments