Promene zakona garantuju prava SPC na KiM

Poslanici kosovske skupštine usvojili su u načelu predlog Zakona o verskim slobodama, kojim se prvi put jasno i pravno garantuje da će Srpska pravoslavna crkva nesmetano postojati na Kosovu i Metohiji u punom svom obliku.

“Značajno je to da se u zakonu navodi da je pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji, njeno sveštenstvo i monaštvo sastavni deo Srpske pravoslavne crkve. Crkvi će biti omogućeno neometano upravljanje kompletnom imovinom sa kojom raspolaže, ali i da će imati određene povlastice kada su u pitanju carine i dažbine na Kosovu I Metohiji”, rekao je RTS-u poslanik Srpske liste u kosovskoj skupštini Igor Simić.

To je po njemu veliki uspeh, kako za SPC tako i za celokupan srpski narod, jer, dodaje, zakon isključuje promenu u statusu i nazivu za Srpsku pravoslavnu crkvu na KiM.

“Zakonom se takođe garantuje da niko neće imati pravo da polaže pravo na ime, pečat, grb ili svojinu koja se nalazi u vlasništvu SPC, a da će predstavnike SPC prema institucijama na Kosovu imenovati sama SPC, tako da niko neće moći samostalno da bira sa kim će razgovarati ispred SPC”, objasnio je Simić.

On ističe da su u izmenama zakona iz 2006 godine, iz vremena Unmik administracije, pomoć pružili predstavnici međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji.

“Najveću podršku Srpskoj listi u promeni zakona o verskim slobodama dali su predstavnici Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji, koji su na kraju imali konačnu reč u prihvatanju promena”, rekao je Simić.

 
Preneo je da su predstavnici albanske opozicije bili protiv promena zakona koje se tiču SPC, a mnogima je smetao i sam naziv srpske crkve na KiM.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."