Sastanak srpskih predstavnika sa ministrom unutrašnjih poslova Kosova

Igor Simić, predsednik Odbora za prava i interese zajednica i povratak, Slavko Simić potpredsednik Skupštine Kosova i zamenik Ministra unutrašnjih poslova Kosova Milan Radojević sastali su se sa ministrom unutrašnjih poslova Kosova Fljamurom Sefajem.
Razgovarano je  o rešavanju problema oko prava građana na lična dokumenta, a akcenat je stavljen na pasoše koje izdaje Republika Srbija, ali i izvode iz matične knjige rođenih, venčanih, kao i upotrebu vozačkih dozvola, a u skladu sa sporazumom o slobodi kretanja, saopštila je Srpska lista, na čiju inicijativu je sastanak i održan.
Kako je navedeno, stav kosovskog ministra unutrašnjih poslova je da se ova pitanja moraju rešiti u skladu sa zakonom, kako bi svi građani imali jednaka prava u pristupu dokumentima.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."