Policija Kosova: Bezbedno i sigurno okruženje od primarnog značaja za kosovsku policiju

Generalna direkcija Kosovske policije, na čelu sa generalnim direktorom Špendom Madžunijem održala je sastanak, a povodom angažovanja policije Kosova na dan lokalnih izbora, navodi se u saopštenju dostavljenom našem radiju.

Sastanak je održan na inicijativu generalnog direktora policije, a povodom pružanja sigurnosti na dan izbora, kao važnog procesa za Kosovo.

Madžuni je rako da je  stvaranje bezbednog i sigurnog okruženja za sve građane , kao i održavanje reda i mira i javne bezbednosti pre, za vreme i posle izbornog procesa  od primarnog značaja za policiju Kosova.

On je pozvao sve rukovodioce u policiji da sve poslove i plan za izbore obave profesionalno i sa velikim zalaganjem, nepristrasno i etički.

Na sastanku je razgovarano da u cilju obezbeđivanja sigurnosti i napretka izbornog procesa u skladu sa operativnim nalogom za planiranje će angažovati dovoljan broj policajaca raznih profila, koji pripadaju različitim jedinicama u okviru Kosovske policije.

Operativno planiranje je obezbedilo primenu i realizaciju policijskih operacija  u četiri faze,  počev od perioda predizborne ili pripremu evaluacije, zatim angažovanje u obezbeđenju tokom izborne kampanje, posvećenost i garancija bezbednosti u ključnim fazama izbornog dana kao dana , i period posle izbora, koji obezbeđuje prevoz pod pratnjom i  bezbednost osetljivih materijala do kraja procesa.

U isto vreme razgovarano je o pokretanju i gonjenju bilo kog krivičnog dela protiv prava glasa kako bi se preduzele sve proceduralne mere / krivične kazne za svakoga ko ometa zakon,odnosno sankcionisanje nezakonitog postupanja prema slobodnim i fer izborima .

Kosovska policija,  ostaje posvećena realizaciji zadataka i  zakonskih odgovornosti u profesionalnom , transparentnom i nepristrasnom radu prema građanima .

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."