Države Kvinte zabrinute zbog situacije na Kosovu

Predstavnici ambasada Britanije, Francuske, Nemačke, Italije i SAD u Prištini izrazili su zabrinutost zbog trenutne situacije na Kosovu.

U zajedničkom saopštenju ambasada zemalja Kvinte navodi se da se Kosovo susreće sa mnogim izazovima, kako trenutnim tako i dugoročnim, uključujući MMF program, energetsku situaciju, ali takođe i potrebom za ekonomskim razvojem, evropskom perspektivom, jačanjem vladavine prava i odnosa Kosova sa Srbijom.

„Građani Kosova zalužuju Skupštinu i Vladu koja može da ispuni ove izazove. Odgovornost je kosovskih lidera da formiraju ove institucije, ali takođe i da učine neophodne reforme da spreče slične potpune zastoje u budućnosti. Nadamo se da će kosovski lideri, kako u politici tako i u građanskom društvu, preuzeti vođstvo u rešavanju ovog pitanja, uključujući predlaganje konkretnih predloga. Prvi i važan princip je da bi izabrani poslanici Skupštine Kosova trebalo da prisustvuju zasedanjima Skupštine i omoguće da otpočne njen rad“, navodi se u saopštenju američke ambasade.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."